3.11.6.1879 (29.09.2021) - Novinky a opravy

Novinky:

 • [docházka] Do tiskových sestav z agendy Osobní/Hromadný výkaz byl přidán datový zdroj "Plánované akce"
 • [docházka] Nové typy dopočtů u směn (na pevnou délku a na průměrný fond)
 • [docházka] Nový výchozí layout pro agendy Hromadný plán směn a Plán šablon kalendářů
 • [mobilní aplikace] Optimalizace seznamu přítomných osob
 • [mobilní aplikace] Optimalizace přihlašování
 • [obecné] Přidáno aplikační právo "Spravování zástupů" pro agendu Pracovní jednotka – nyní je možné schovat tlačítko pro správu zástupů na webu
 • [windows aplikace] Optimalizace instalace windows aplikace na klienty
 • [windows aplikace] Spouštění C# skriptů ve windows aplikaci (možnost použít grafické rozhraní)

Opravy:

 • [docházka] Plán šablon kalendářů - výběr sloupců neobsahuje sloupce Fond...
 • [docházka] Hromadný plán směn – formát hodnot sloupců s časem
 • [docházka] Pokud je ve výchozím layoutu agendy Šablona kalendáře použit sloupec "Průměrný denní fond", nelze v detailu Docházkového předpisu směnu přiřadit ani otevřít seznam.
 • [docházka] Výpočet času pohotovosti při generované přestávce – nově se dá mzdová složka zadat jako "Složka přerušující pohotovost" (tuto složku je nutné přidat k modelu pracovní doby)
 • [docházka] Výpočet při generování přestávky + označení oběda až po hodnotě nastavené v parametru "Maximum před přestávkou", nově se pro vyhodnocení potřeby generování druhé přestávky přihlíží k délce první přestávky
 • [docházka] Zobrazení času začátku a konce směny v případě, že je naplánována běžná směna + pohotovostní směna
 • [eSerie] eXpander - zapojení snímače do pozice, která není definovaná v konfiguraci adresového bodu v SW (typicky omylem zapojený snímač do S2 místo do S1) způsobí po přiložení karty pád komunikačního serveru
 • [eSerie] eXpander - nenastaví se mód otevírání po vypnutí a zapnutí zařízení
 • [eSerie] eXpander - odpadne relé při přechodu do offline režimu
 • [eSerie] Události Konec doby otevření a Konec poplachu doby otevření se neukládají v offline režimu
 • [eSerie] Na eXpanderu v offline režimu rozepíná relé po přiložení neznámé karty, i když byl nastaven mód otevírání Volno
 • [mobilní aplikace] Ve verzi pro Android se nezobrazují všechny docházkové průchody (pouze 20 nejnovějších)
 • [návštěvy] Nelze editovat adresový bod na CaseSensitive databázích, chyba ID_Navstevnikiosek not found
 • [obecné] Neprovede se update, pokud existuje poškozený Setup.exe. System.NullReferenceException: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
 • [přístup] Na zařízení KMC, KSC, TSC, nejde zjistit čas, dostávám SerializationException
 • [přístup] Nelze komunikovat s KSC/E firmware vyšší než 58, komunikace končí chybou CRC
 • [stravování] Po vypršení termínu na změnu výdejny lze stále převzít objednávku z jiné výdejny, ale objedná se na původní výdejnu
 • [webová aplikace] Osoba se zobrazuje v kalendáři kolegů v obdobích, kdy už nemá platný docházkový předpis
 • [webová aplikace] Výběr složek v hromadném vložení záznamu (po kliknutí na symbol tří teček pro výběr konkrétní mzdové složky není vidět název složek)
 • [windows aplikace] Zmizení nastavení mzdových složek "Nepočítat svátek při celodenní akci" při změně pořadí mzdových složek u modelu
 • [windows aplikace] Nejde uložit výchozí typ návštěvy v Konfigurace aplikace, po dalším otevření prázdné
 • [windows aplikace] Nelze smazat adresový bod, pokud má HW struktura od jeho snímačů vyplněný uživatelský sloupec
 • [windows aplikace] Prohozené položky datum "Do" a "Od" v definici akce a časovém omezení


3.11.5.1787 (10.08.2021) - Novinky a opravy

Novinky:

 • [docházka] Doplnění kontroly pro částečnou uzávěrku – hlídá se, jestli je uzavřené celé předchozí měsíční období
 • [eSerie] Konfigurace adresového bodu - výkon antény AXR snímače při použití SecureID
 • [mobilní aplikace] Zobrazení poznámky pro konkrétní položku v zakázkách

Opravy:

 • [docházka] Chybný výpočet hodnoty složky při generovaném konci a nastavení u mzdové složky Dopočet za přerušení – Zarovnání na dny – Počítat jako celý den
 • [eSerie] Při plné a částečné aktualizaci rozepne relé na eXpanderu, pokud je nastaven Režim relé Přepínat a aktuálně je relé sepnuté
 • [eSerie] Při nastavení času sepnutí relé více jak 4 minuty neprochází aktualizace eXpanderu
 • [obecné] Při kopii záznamu se neuloží hodnoty uživatelských sloupců, přestože jsou v editační obrazovce zobrazeny a vyplněny
 • [webová aplikace] Při hromadné uzávěrce/potvrzení do konce období (v budoucnu) je chybná hláška o nedostatečném přepočtu, pokud je přepočítáno přesně do dne uzávěrky
 • [webová aplikace] Chybějící tlačítko "Odhlásit" při zobrazení na mobilních zařízeních
 • [windows aplikace] Chyba při filtrování dle sloupce "Technologie" v agendě Identifikátory
 • [windows aplikace] Nelze založit nový identifikátor s delším interním číslem než 5B (agenda Identifikátor - detail záznamu)
 • [windows aplikace] Strom organizační struktury v agendě Osoba se celý rozbaluje (původně se rozbalovaly pouze dvě nejvyšší úrovně)
 • [windows aplikace] V událostech není vidět průchod, pokud je filtrováno dle hardware a přítomnost je nastavena ručně


3.11.4.1754 (14.07.2021) - Novinky a opravy

Novinky:

 • [docházka] Při schválení žádosti přijde s informativním emailem i ics soubor s možností přidání do kalendáře
 • [eSerie] Konfigurace adresového bodu - nastavení bezdrátového zámku
 • [eSerie] Konfigurace adresového bodu - Hlášení až po otevření dveří - Turniket
 • [návštěvy] Průjezd vozidla nastaví přítomnost i "řidiči" bez ohledu na hodnotu pole "Zahájit/ukončit průjezdem vozidla" u typu návštěvy
 • [obecné] Export plánovaných pohotovostí z Windows aplikace a kalendáře kolegů na webu
 • [obecné] Dočasná blokace uživatele po opakovaném neúspěšném přihlášení
 • [obecné] Nové sloupce v agendě Uživatelé pro rychlý přehled čerpaných licencí – sloupce čerpá licenci docházka, přístup, stravování, zakázky, zápůjčky a návštěvy (nebere se ohled na nastavené platnosti od-do)
 • [obecné] Vylepšené šifrování komunikace mezi windows aplikací a aplikačním serverem
 • [obecné] Zabezpečení exe a dll podpisovým certifikátem
 • [stravování] Kategorie strávníka - prodlouženo pole "Označení"
 • [webApi] Přidány atributy PhoneNumber, MobilePhoneNumber a Desc do metod person/create a person/update
 • [webApi] Přidány sloupce do metod: person/GetAll (lock, email, loginName, employeePosition), user/Get a user/GetAll (Roles - seznam rolí), person/Get (Identifiers - seznam identifikátorů s označením výchozího pro držitele)
 • [windows aplikace] Při automatickém přihlašování umožnit i manuální pomocí klávesy Shift
 • [windows aplikace] Optimalizace exportování dat pro řešení podpory (na větších databázích byl problém s příliš velkou velikostí souboru)

Opravy:

 • [centrum akcí] Chyba při zpracování maker v centru akcí - "An item with the same key has already been added"
 • [docházka] Chyba výpočtu, pokud roční složka má za zdroj týdenní složku a týden začíná dnem uzávěrky
 • [docházka] Pokud osoba zruší žádost ještě před schválením vedoucím, tak nepřijde notifikační e-mail schvalovateli o tomto zrušení žádosti
 • [docházka] Při jednom příchodu a 2 odchodech v rámci jedné směny nebylo zobrazeno varování "Nespárovatelný průchod"
 • [docházka] Aplikování výpočtu dle aktuálního modelu pracovní doby a nastaveného pluginu (při změně modelu v průběhu jednoho období se výpočet neaplikoval dle platností modelů v konkrétních dnech, ale podle prvního platného modelu v měsíci)
 • [docházka] Blokování Uzávěrky DPČ DPP
 • [docházka] Při výpočtu času pohotovosti se spočítá dvojnásobek času pohotovostní směny Po-Pá, pokud ten den nejsou žádné průchody
 • [docházka] Při nastavení času pohotovostní směny 00:00 - 00:00 (24 hodin) se nepočítá žádný čas pohotovosti
 • [docházka] Nesprávný výpočet noční směny a odpracovaného času první den v měsíci, pokud je zápočet ke dni začátku a předešlé období je již uzavřené
 • [docházka] Výchozí datum při částečném potvrzení/uzávěrce není nastaven dle nastaveného přepočtu docházky (do dnešního dne, ke včerejšímu dni apod.)
 • [docházka] Dopočet odpracované doby při zadání půldenní akce nebo žádosti o půlden a nastaveném zaokrouhlení začátku a konce směny
 • [docházka] Změna nastavení přenosu a nulování mzdové složky a nefunkční následující přepočet docházky
 • [docházka] Výpočet dovolené dle průměrného fondu, pokud je u modelu nastaveno dělení přes půlnoc a generování celodenní akce do dalšího dne (původní chování možné vrátit v konfiguračním souboru AppServeru, parametr Vypocet:DeleniPulnocCelodenniOldMethod)
 • [docházka] Při použití omezení složky dle dopočtu u mzdové složky se při ignorování limitů u průchodu nezruší při výpočtu toto omezení
 • [docházka] Po ruční úpravě průchodu z HW a následném smazání není průchod zobrazen při použití funkce "Zobrazit odebrané"
 • [obecné] Dostupná volba "Schválit" při zadávání akcí (webový i windows klient), pokud uživatel nemá právo "Schvalovat"
 • [obecné] V mobilní aplikace a SW terminálu se nezobrazuje text u tlačítka, pokud není v Globálním hlášení přeložen do jazyka použitého v mobilní nebo webové aplikaci
 • [přístup] Zrušení opravy vyhodnocení antipassbacku na KMC/E a MMC pokud během identifikace proběhne částečná aktualizace (uvolněno ve verzi 3.11.2.1641)
 • [přístup] Nelze uložit konfigurace aplikace, pokud se mění nastavení Secure ID (uložení končí chybou "datapack")
 • [přístup] Export - nejde vyexportovat identifikátory k osobě (související agenda Identifikátory k Osobě), export skončí chybou.
 • [webová aplikace] Nemožnost uzavřít docházku za minulý měsíc 1. dne v následujícím měsíci, pokud je používán přepočet docházky do včerejšího dne (v informační hlášce zpráva o nutnosti přepočítat docházku, která je ale přepočítaná)
 • [windows aplikace] Návštěvy - ruční zadání dokladu pomalé a nehledá to správně
 • [windows aplikace] Po uložení specifického nastavení mzdové složky (v konkrétním modelu pracovní doby nebo směně) typu Pohotovost se vždy vrátí výchozí nastavení složky
 • [windows aplikace] Při vytváření nové osoby se nevyplňuje aktuální organizační struktura
 • [zakázky] Při otevření detailu plnění v agendě zakázky se nezobrazuje původně zvolený způsob plnění a po úpravě se uloží bez něj


3.11.3.1678 (24.05.2021) - Novinky a opravy

Novinky:

 • [docházka] Rozšíření pluginu "Přepočet na peníze" o možnost převádět na peníze dny a výskyty (doteď pouze čas)
 • [docházka] Pro slovenské instalace je automaticky vytvářena mzdová složka "Lekár sprevádzanie"
 • [webová aplikace] Možnost zakázat osobě změnit si PIN ve webové aplikaci
 • [webová aplikace] Rozšíření nastavení počtu zobrazovaných záznamů na webu o hodnoty 500 a 1000
 • [webová aplikace] Posouvání se v uložených zobrazeních a tiskových sestavách ve webové aplikaci (při velkém množství nejsou vidět všechny a nedají se některé vybrat)
 • [windows aplikace] Otevření detailu osoby z termínu školení a seznamu proškolených
 • [windows aplikace] Zalamování názvů sloupců v seznamech
 • [windows aplikace] Optimalizace agendy Přehled přístupů
 • [zakázky] Zobrazení poznámky ke konkrétní položce ve webové aplikaci dle nastavení u položky v zakázce

Opravy:

 • [docházka] Nepočítání hodnoty nepřítomnosti mezi příchodem a odchodem, pokud je mezi odchodem a příchodem ještě interval začátku a konce přerušení
 • [docházka] Při tisku se zaokrouhlují složky typu Peníze na celé číslo
 • [docházka] Aktualizace ID částkových intervalů po přepočtech docházky
 • [obecné] Při změně platnosti uživatele se netestují licenční parametry
 • [přístup] Na eSeries není při zapnutém antipassbacku zaznamenána událost Žádost o povolení průchodu
 • [přístup] Událost průchodu nemá správný čas, pokud je zapnutý parametr " Hlášení až po otevření dveří" (čas musí být stejný jako u události Otevření)
 • [webová aplikace] agenda Žádosti - lokalizace sloupce " Mzdová složka" v seznamu žádostí
 • [webová aplikace] Ukládání nastavení počtu zobrazených záznamů na jednu stránku v seznamech ve webové aplikaci
 • [windows aplikace] Při nastavování neomezené platnosti v přístupu na snímače se uloží datum platnosti 01.01.1900
 • [windows aplikace] Po opětovném přiložení programované HS karty v seznamu osob se záznam neoznačil a karta nebyla nalezena


3.11.2.1641 (03.05.2021) - Novinky a opravy

Novinky:

 • [docházka] Při přegenerování plánovaných směn po změně času začátku nebo konce vzorové směny se nově u nočních směn určuje posun začátku, resp. konce dle nastavení šablony kalendáře, nebo v případě osobní plánované směny dle přiřazeného modelu osoby v daný den
 • [mobilní aplikace] Lokalizace názvu pokrmů
 • [obecné] Zapnutí dávky pro automatickou údržbu po instalaci (pouze pro nové instalace)
 • [obecné] Zobrazení platností docházkového předpisu v osobním výkazu
 • [windows aplikace] Zalamování názvů sloupců v seznamech
 • [windows aplikace] Otevření detailu modelu pracovní doby, šablony nebo docházkového předpisu přímo z osobního výkazu
 • [windows aplikace] Úprava sloupce Skupina oprávnění v agendě Osoby - doplnění výčtu skupin snímačů (nový název sloupce Skupina oprávnění/snímačů)
 • [zakázky] Nastavení Aktivní/Neaktivní u konkrétní položky v agendě Zakázky pro omezení viditelnosti dané položky
 • [zakázky] Možnost nastavení a zobrazení poznámky ke konkrétním položkám v zakázce (poznámka pro webovou a mobilní aplikaci)

Opravy:

 • [docházka] Přestávky ze souvislého intervalu - v případě nahrazení přestávky přerušením, které nepřerušuje souvislou dobu a jehož délka je delší než přestávka, se nehlídá délka zbytku souvislého intervalu pro případnou nutnost další přestávky
 • [eSerie] Při automatickém zakládání adresových bodů typu eXpander a eXtender dochází k překročení licence (počet přístupových adresových bodů)
 • [mobilní aplikace] Ve Výkazu se zobrazuje hodnota "Čas" i u mzdových složek, které to mají v nastavení zakázáno. (Obdobně pro Dny, Peníze, Výskyt)
 • [návštěvy] Platnost Vstupního kódu plánované návštěvy není omezena, pokud plánovaná návštěva vstoupí, zmizí ze seznamu
 • [obecné] Komunikace CommServer-Appserver po zastavení (výpadku) AppServeru
 • [obecné] Při čisté instalaci u mzdových složek nastaven parametr "Zobrazovat typ hodnoty" na "Čas" a "Dny"
 • [obecné] Chybí verze v Přidat/odebrat programy ve windows
 • [přístup] Nastavení přístupu u Zón duplikuje historické záznamy adresových bodů (způsobuje problémy při zatřizování událostí)
 • [přístup] Nastavení platnosti přístupu z externích systémů (i přes WebAPI) nezachová zaslaný čas, ale jen datum
 • [přístup] Chyba vyhodnocení antipassbacku na KMC/E a MMC, pokud během identifikace proběhne částečná aktualizace
 • [windows aplikace] Odebrání náhradní karty nenastaví parametr "Výchozí pro držitele" u jiného identifikátoru
 • [windows aplikace] Chyba při zobrazení odebraných průchodů v osobním výkazu
 • [windows aplikace] Chyba "Objekt povolující hodnotu Null musí mít hodnotu" při otevírání osobního výkazu
 • [windows aplikace] Při změně názvu mzdové složky se nezmění název její týdenní/měsíční/roční složky


3.11.1.1621 (23.04.2021) - Novinky a opravy

Novinky:

 • [obecné] Odstranění logů po odinstalaci
 • [webApi] Metoda person/getByFP (hledání podle otisku prstu)
 • [webApi] Rozšíření API o metodu pro získání činností od osoby
 • [windows aplikace] Při tisku sestavy s podpisem lze uložit i nepodepsaný dokument (na dotaz pokud není připojena podepisovací podložka)
 • [windows aplikace] Při vytvoření činnosti z agendy "Činnosti" lze automaticky generovat dokument a posílat ho emailem
 • [windows aplikace] Do seznamu agendy Osoby přidány sloupce "Aktuální docházkový předpis platnost od" a "Aktuální docházkový předpis platnost do"
 • [zakázky] Nový sloupec "Jednotka" v agendě "Výkaz zakázek"
 • [zakázky] Rozšíření seznamu jednotek pro položku v zakázkách - kg, m^2, m^3, l
 • [zakázky] Nastavení Aktivní/Neaktivní u konkrétní položky v agendě Zakázky pro omezení viditelnosti dané položky

Opravy:

 • [docházka] Docházka se počítá i na dny, ve kterých není platný docházkový předpis
 • [docházka] Špatný výpočet odpracovaného času /salda při půldnu dovolené (zároveň se v tento den generuje přestávka)
 • [eSerie] Po vykonání akce "Zapnout standardní řežim" se neaplikuje aktuálně nastavený mód otevírání na eSerie hw.
 • [eSerie] Na zařízení eXpander nefunguje PIN snímač (nevyžaduje zadán PINu, ale povolí průchod ihned po přiložení karty)
 • [eSerie] Po přímém ovládání se snímač nevrátí do nastaveného módu otevírání
 • [obecné] Pokud není v tiskové sestavě použit sloupec ze základní agendy, data se vytisknou
 • [obecné]Pozastavená automatická dávka zpracování se chybně při aktivaci automatického spuštění rovnou provedla
 • [windows aplikace] Nelze otevřít detail tiskové sestavy, která má jako zdroj uživatelský přehled.
 • [windows aplikace] Při tisku sestavy s elektronickým podpisem zůstává zobrazeno "Creating document"
 • [windows aplikace] V agendě události se nezobrazují hodnoty uživatelských sloupců od souvisejících agend např. od Osob
 • [windows aplikace] Uložená zobrazení v dialogu pro ukládání zobrazení nejsou seřazená abecedně
 • [windows aplikace] Práva na záznamy "Schvalovat návštěvy" a "Nastavovat jako cíl návštěvy" pro agendu Osoby se neřídí právem "Zobrazit" (např. při zákazu Zobrazit u nich zůstává původní hodnota)
 • [windows aplikace] Oprava možnosti uložit pracovní jednotku, pokud se přidají členové se stejným datem Platnost od (lišící se pouze časem)
 • [windows aplikace] V detailu agendy Pracovní jednotka nelze uložit upravené zobrazení na záložkách Členové a Vedoucí. U členů pracovní jednotky není nastaveno výchozí řazení dle osoby (u vedoucích se řadí dle sloupce Pořadí)
 • [windows aplikace] Při nastavení dávky zpracování a automatického spuštění se dávka nespustí podle nastaveného začátku úlohy, ale až při nastaveném dalším opakování
 • [zakázky] V agendě Zakázky lze editovat nastavení položek zakázky i pokud uživatel nemá právo na editaci


3.11.0.1567 (22.03.2021) - V aktualizaci aplikace Aktion.NEXT v3.11 byla přidána podpora kiosku pro samoobslužnou registraci osob a vozidel – včetně vydání ID karty, pořízení fotografie návštěvní osoby a elektronického podepsání dokumentu na dotykovém displeji kiosku. Pro evidenci a obsluhu návštěv byly také do SW přidány pozvánky pro plánované návštěvy, díky kterým je možné osobě zaslat QR kód, jež nahrazuje ID kartu, a při příchodu je tento kód použit pro vstup do areálu (nutná instalace QR čtečky). Dále je v aplikaci rozšířeno API rozhraní o metody pro evidenci a vytvoření návštěvy. V modulu docházky pak naleznete nová varování a blokace docházky typu "Celodenní absence na osobní směně" a "Neschválená žádost", možnost přidat do osobního nebo hromadného výkazu sloupce od mzdových složek typu "Přenos", "Z minula", "Poznámka". U každé mzdové složky je nově možné určit, které hodnoty se můžou zobrazit v osobním nebo hromadném výkaze, tj. se jedná o optimalizaci a zpřehlednění výběru sloupců.

 • [centrum akcí] oprava akcí v zařízení "Akce na adresovém bodě"
 • [centrum akcí] opravy pro akce v zařízení
 • [docházka] agenda Hromadný plán směn - akce se vkládají pouze na dny dle nastavení mzdové složky a sekce "Plánování akcí na dny" (možné vkládat i na ostatní dny pomocí funkce Vložit na všechny vybrané dny)
 • [docházka] oprava parsování mzdové složky, pokud je více PPV a sloupec PPV je viditelný ve výkaze
 • [docházka] Oprava výpočtu neuznaného salda, pokud "zrušená" přestávka byla před neuzavřeným přerušením, generování konce přerušení na půlnoc pokud pracovní cesta začala v den s přesčasovou směnou
 • [docházka] úprava generování na fond, pokud je u více intervalů zadán začátek/konec a poslední je neuzavřený s generováním na fond.
 • [docházka] oprava odstranění podmíněných částí šablony emailu žádosti pokud není definovaná žádná doplňková položka
 • [docházka] doplnění funkce hromadného převodu o přičtení k hodnotě
 • [docházka] agenda Hromadný výkaz - Tisk - v tiskové sestavy se generují i pro zaměstnance, na které nemá přihlášený uživatel práva
 • [docházka] úprava výpočtu časů při dogenerování neuzavřeného přerušení ve směně s délkou 1,5dne
 • [docházka] hromadný výkaz - filtr struktury se neaktualizuje při změně období
 • [docházka] osobní výkaz - při zobrazení bez filtru dle organizační struktury se objevuje chyba SQL Datetime
 • [docházka] oprava varování dle zákoníku práce (nepřetržitý odpočinek min. 24hod), oprava výpočtu hrubé přítomnosti, pokud je dogenerovaný začátek/konec neuznaného intervalu
 • [docházka] označení průchodu Konec směny, Není konec směny, grafické zobrazení podtržením
 • [docházka] úprava označení průchodu Je/Není konec směny
 • [docházka] oprava chybného zápisu ručního průchodu po uzávěrce
 • [docházka] nové varování "Celodenní absence na osobní směně"
 • [docházka] zobrazení typu hodnoty/sloupce
 • [docházka] přidání seznamu činností do datového zdroje tiskové sestavy pro agendu Zaměstnanec - přidání sloupce Storno
 • [docházka] úprava názvu souboru při použití funkce export z osobního výkazu
 • [docházka] agenda Hromadný plán směn - oprava chyby po uložení zobrazení se sloupcem typu Čas
 • [docházka] nemožnost nastavit u modelu pracovní doby specifické nastavení mzdové složky - Plánování a žádosti
 • [docházka] agenda Varování dle ZP - oprava zobrazení seznamu (data se nenačítala aniž by se zobrazil hromadný/osobní výkaz)
 • [eSerie] doplnění kontroly trvání akce na výstupu extenderu o kontrolu akce přímého ovládání výstupu. Trvající akce jsou ukládány do db tabulky comm serveru pouze v případě, když akce přímého ovládání je "sepnout".
 • [eSerie] oprava nastavení přímého ovládání po plné aktualizaci pro hardwware typu ET/EX/EX2
 • [eSerie] opravy "Módu otevírání", "Výjimek módu otevírání" a "Přímého ovládání"
 • [eSerie] oprava módu otevírání pro expander v režimu "Jednotka se snímačem"
 • [import export] Export do TXT - nový parametr: bez oddělovače sloupců
 • [návštěvy] generování QR vstupního kódu při vytváření návštěvy
 • [návštěvy] agenda Typ návštěvy - Typy činností - Sloupec "Z externího systému"
 • [návštěvy] oprava - při výběru návštěvní osoby se nevyplní email, jazyk komunikace a telefon a neukládají se případné změny zpět k návštěvní osobě
 • [návštěvy] generování vstupního kódu - oprava ukončování návštěvy, vstupní kód generovat do interniCisloLong
 • [návštěvy] Úprava detailu typu návštěvy - změna checkboxu vyžadovat navštívenou osobu nebo strukturu, na combobox
 • [návštěvy] Přidání práva schvalovat návštěvy pro organizační strukturu
 • [návštěvy] možnost volat uživatelskou proceduru po uložení návštěvy při založení / změně činnosti vyvoláním updatu ovlivněných návštěv (odblokování návštěvní karty po založení činnosti z externího systému)
 • [návštěvy] úprava kontroly platnosti typu činnosti zadaného z externího systému.
 • [návštěvy] Šablony pro pozvánky po vytvoření návštěvy
 • [návštěvy] doplnění zrychleného zadávání činností pro návštěvní osoby jak ze seznamu Návštěvních osob tak ze seznamu Návštěv
 • [návštěvy] oprava chybějícího identifikátoru návštěvy
 • [návštěvy] právo na osoby/organizační struktury "Nastavovat jako cíl návštěvy"
 • [návštěvy] umožnit editaci poznámky i po uložení
 • [přístup] filtr dat v událostech podporuje diakritiku
 • [přístup] agenda Správce zařízení - přidání možnosti zadat druhou IP a port pro komunikaci mimo místní síť nebo VPN
 • [stravování] optimalizace dotazů pro přepočty ve stravování - 2.část
 • [stravování] optimalizace validace změn kategorie
 • [stravování] optimalizace čtení platby z transakce
 • [stravování] optimalizace načítání Evidence strávníků a transakcí.
 • [stravování] optimalizace Podklady pro fakturaci + oprava Podklady pro fakturaci
 • [stravování] oprava pro zařazení osob do kategorie
 • [stravování] oprava vyhodnocení nákupů na kase a odběrů na automatech provedených v posledním dni platnosti zařazení do kategorie v řádku tabulky OsobaKategorieStravnika.
 • [stravování] oprava zdvojování počtu objednaných porcí vydaných prostřednictvím prodeje na kase. Vynucení přepočtu spočítaných hodnot za období po opravě OsobaKategorieStravnika z 19.1.2021, aby v Podkladech pro fakturaci nechyběly porce jídel a částky za některé strávníky
 • [stravování] optimalizace načítání nabídky jídel do objednávání, načítání seznamu alergenů k jídlům a načítání objednávek
 • [stravování] oprava chyby v přepočtu odběru jídla na kase, když osoba nemá kategorii. Zobrazení chyby z přepočtu při ručním přepočtu a uzávěrce, když osoba nemá kategorii
 • [stravování] do mazání starých dat doplněno mazání požadavků na přepočet odběrů jídel na kase a automatu
 • [zakázky] oprava editace plnění - zobrazení poznámky
 • [zápůjčky] chyba načítání dat do seznamu
 • [obecné] zrychlení ukládání přístupu (od osoby, vozidla) a pracovních jednotek, optimalizace DB (vyhodnocení přístupu))
 • [obecné] agenda Tiskové sestavy - k osobě možnost zaslání emailu na email osoby nebo vedoucího
 • [windows aplikace] podpora formátu FC+Code pro lokální snímač APR
 • [windows aplikace] nastavování výchozí karty pro držitele při zadávání karet pomocí lokálního snímače
 • [windows aplikace] hromadná změna komunikačních linek a časových parametrů (Interval částečné aktualizace atd.)
 • [windows aplikace] optimalizace ukládání uživatele
 • [windows aplikace] podpora podpisové podložky pro všechny agendy (dříve jen činnosti a návštěvy)
 • [windows aplikace] kontrola přiřazení jedné osoby k více uživatelům
 • [windows aplikace] optimalizace ukládání uživatelských sloupců od záznamu
 • [windows aplikace] zrušení povinosti zadávání evidenčního čísla identifikátoru
 • [windows aplikace] přidání nové agendy Obecný číselník
 • [windows aplikace] agenda Události - oprava filtru na "Smazané" osoby a vozidla
 • [windows aplikace] oprava chyby při zobrazení controlu pro zadání otisků
 • [windows aplikace] oprava zobrazení záznamů v monitoru správce zařízení při přepnutí správce
 • [windows aplikace] oprava konfigurace adresového bodu - vlastnost "Snímače jedním směrem"
 • [windows aplikace] mzdové složky - písmo a barvy zobrazení se kopírují do nastavení týdenní/měsíční/roční mzdové složky
 • [windows aplikace] agenda Monitor průchodů - opraveno řazení dle času události
 • [windows aplikace] při vytváření kopie uživatele se nekopíruje nastavení sekce Práva na záznamy
 • [windows aplikace] úprava sloupce Skupina oprávnění v agendě Osoby - doplnění výčtu skupin snímačů (nový název sloupce Skupina oprávnění/snímačů)
 • [webová aplikace] oprava tisku ze žádostí ke schválení
 • [webová aplikace] úprava popup okna pro smazání layoutu
 • [webová aplikace] zvýšení limitu pro zadávání peněz v hromadném výkazu
 • [webová aplikace] pořadí v navigátoru, vzhled editační tabulky denních hodnot, hodnot za období a převodů v uzávěrce
 • [webová aplikace] rychlý filtr ve stromu zakázek
 • [webová aplikace] oprava otevírání agendy Hromadný výkaz, pokud uživatel nemá přiřazenou osobu
 • [webApi] oprava chyby při paralelním volání
 • [webApi] oprava funkce "attendance/GetScheduledAction" - jsou vybírány i akce jejichž část je v intervalu daného vstupními parametry "TimeFrom" a "TimeTo". Oprava funkce "attendance/getScheduledShift" - ignorovat výjimky ze šablony směn
 • [webApi] activity: přidáno ValidFrom
 • [webApi] person SetActivity: generování reportu + zaslání emailem


3.10.4.1422 (28.01.2021) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] oprava duplikace příplatků z plánu, pokud je více "směn" za den
 • [docházka] dogenerování konce přerušení i v případě, že začátek přerušení je v čase pro dogenerování, tak aby bylo možné generovat další dny celodenní akce (platí pouze pro složky s generováním celodenních akcí)
 • [docházka] oprava vzniku duplicitních spočítaných hodnot
 • [docházka] kombinace zaokr. a max. délky za směnu
 • [docházka] tiskové sestavy - přidání seznamu činností do datového zdroje pro agendu Zaměstnanec
 • [docházka] plugin Dovolená Dny/Čas
 • [přístup] optimalizace zatřizování událostí (db funkce uf_RegisterAttendanceOnReader)
 • [přístup] optimalizace kontroly oprávnění přístupu na relé adresového bodu v centru akcí
 • [přístup] kontrola trvání akcí na výstupech ES a ER dle událostí
 • [stravování] pro uživatele bez přiřazené osoby nefunguje v agendě Strávník přepínání strávníků výběrem osoby z filtru
 • [windows aplikace] oprava funkčnosti jednoduchých filtrů dle org. struktury po aplikaci některých layoutů.
 • [windows aplikace] podpora podpisové podložky pro všechny agendy (dříve jen činnosti a návštěvy)
 • [windows aplikace] přidána kontrola přiřazení jedné osoby k více uživatelům
 • [zakázky] výkaz zakázek - oprava filtru dle organizační struktury;
 • [zakázky] úprava přidávání nečasových plnění - automaticky je vyplněn i "Konec plnění" na stejnou hodnotu jako "Začátek plnění"
 • [zakázky] přidání sloupce Plánované množství do zdroje tiskových sestav z agendy Výkaz zakázek
 • [žádosti] oprava špatně přiřazeného schvalovatele, pokud byl některý ze schvalovatelů skryt na základě oprávnění
 • [Centrum akcí] oprava akcí v zařízení "Akce na adresovém bodě" pro výstup typu "Zdrojový adresový bod". Doplnění logování a zápis události typu 89 pro akce v zařízení
 • [webová aplikace] oprava editace průchodů na detailu dne - označovalo vše jako ruční
 • [návštěvy] možnost editaci poznámky i po uložení


3.10.3.1358 (17.12.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] přidání sloupců "Uzávěrka měsíce - Zkontroloval" a "Datum kontroly" do zdroje pro tiskové sestavy z Hromadného/Osobního výkazu
 • [docházka] úprava žádosti typu interval špatně nastavila typ žádosti a čas do, oprava výpočtu délky intavalu ve formuláři, pokud byl jeden z časů vymazán
 • [přístup] oprava ruční aktualizace adresových bodů Salto a Ateas
 • [centrum akcí] oprava chyby při ukládání akce v zařízení při výstupu nastaveném na "Zdrojový adresový bod"
 • [centrum akcí] oprava akce po průchodu přes SW terminál
 • [eSerie] automatické zapnutí vlastnosti "Zaznamenávat stav dveří" po zapnutí funkce "Hlášení až po otevření dveří"
 • [eSerie] optimalizace nahrávání fw do snímačů AXR
 • [windows aplikace] optimalizace filtrů v seznamových obrazovkách pro agenda Osoby, Vozidla, Hromadný výkaz, Osobní výkaz, Evidence strávníků - jednoduchý/vícenásobný filtr dle organizační struktury
 • [webová aplikace] možnost určit výchozí Windows doménu pro ověření uživatele hlásícího se jménem a heslem
 • [webová aplikace] oprava určení data přepočtu DO, při přidání/editaci průchodu ve webu, pokud je výchozí výpočet do konce období


3.10.2.1301 (30.11.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] oprava tolerance průchodu po uzávěrce pokud má osoba více modelů
 • [docházka] oprava textů v hromadném nastavení hodnoty převodem
 • [docházka] oprava chyby SQL Datetime v osobním výkazu při zobrazení bez filtru dle organizační struktury
 • [docházka] odstranění příčiny vzniku duplicitních spočítaných hodnot v případě přetížení SQL databáze při výpočtu
 • [docházka] plugin Hrubá přítomnost doplněn o zakrouhlování
 • [docházka] doplnění funkcionality počítání odpracované doby, příplatků apod. pro schválené uznané hodnoty na den bez směny, např. víkend
 • [windows aplikace] - oprava ukládání aplikačních práv na sloupce
 • [windows aplikace] - oprava načítání dat do transfer editů pro objektové agendy (osoba, vozidlo,...) (zrušení omezení dat aplikací filtrů)
 • [windows aplikace] - optimalizace načítání záznamů do seznamů
 • [windows aplikace]- seznam Osoby, Vozidla, Hromadný výkaz, Osobní výkaz a Výkaz projektů - oprava načítání filtrů a dat
 • [eSerie] - hlášení až po otevření dveří ignorovat pokud je událost Funkční tlačítko;hotfix - [eSerie] - hlášení až po otevření dveří ignorovat pokud je událost Funkční tlačítko
 • [webová aplikace] zapnutí/yypnutí rychlých filtrů z menu v zakázkách (stromy obecně)
 • [webová aplikace] oprava přidání 1 průchodu
 • [návštěvy] uživatelská funkce pro kontrolu navštívené osoby při zadávání návštěvy;hotfix - [návštěvy] - uživatelská funkce pro kontrolu navštívené osoby při zadávání návštěvy


3.10.1.1176 (04.11.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] rozdělení žádosti s doplňkovými položkami
 • [docházka] úprava generování na fond, pokud je více intervalů zadaných začátek/konec a poslední je neuzavřený s generováním na fond.
 • [docházka] oprava - v hromadném plánu směn se nezobrazují jména osob - zobrazí se až po obnoven (znovunačtení) seznamu
 • [docházka] oprava možnosti editace schvalovaných hodnot při nastaveném vlastní období
 • [docházka] oprava - průchod po uzávěrce - navázání na nastavení varování, přidání nastavení tolerance, kdy průchod není považovaný za průchod po uzávěrce
 • [docházka] oprava - hromadný plán směn – špatný formát hodnot sloupců s časem po změně layoutu
 • [docházka] oprava - odstranění podmíněných částí šablony emailu žádosti pokud není definovaná žádná doplňková položka
 • [docházka] oprava - hromadný výkaz - Tisk - v tiskové sestavy se generují i pro zaměstnance, na které nemá přihlášený uživatel práva
 • [docházka] úprava záznamu "Odpracováno" v Denních akcích. Nově se objeví vždy, pokud je součet hodnot uznaných intervalů menší než hodnoty odpracováno
 • [docházka] doplnění funkce hormadného převodu o přičtení k hodnotě
 • [docházka] oprava - hromadný výkaz - filtr struktury se neaktualizuje při změně období
 • [žádosti] oprava tisku z detailu žádosti
 • [webApi] oprava chyby při paralelním volání
 • [webová aplikace] oprava výšky stromu v agendě Zakázky, pokud je zapnuta "Pevná výška tabulky"
 • [eSerie] oprava - akce v zařízení se nevyvolávají pro vstupy eXtenderu
 • [mobilní aplikace] oprava – chybějící celodenní akce a půldny v seznamu průchodů v mobilní aplikaci


3.10.0.1156 (27.10.2020) - Ve verzi 3.10 naleznete nové možnosti filtrování dat pro agendu Osoby, Hromadný a Osobní výkaz, Vozidla, Hromadný plán směn a Události, dále máte nyní k dispozici uživatelské sloupce pro žádosti a plánování akcí (tj. doplňující položky k žádostem a plánování modulu workflow). Update aplikace také podporuje nový typ PIN snímače, upgrade snímačů AXR pro použití formátu Secure ID i pro starší typy snímačů se starým FW.

 • [docházka] sloupec denní akce lze nově nastavit i pro časové výskyty
 • [docházka] oprava výchozí hodnoty ZahrnoutDoDenniAkceCas
 • [docházka] úprava hledání přesčasu mimo směny -> upřesnění vyhledání kombinace PříchodxOdchod mimo směny
 • [docházka] při vytvoření systémové složky se nově nekopírují Kod 1,Kod 2,Kod Externí
 • [docházka] nový typ varování "Ručně vložená nebo upravená akce", oprava nastavení půldnů u modelu
 • [docházka] dialog Uzávěrka (Kontrola, Potvrzení) uložení zobrazení rozložení sloupců v tabulce "Převod kumulativních hodnot" (mzdové složky)
 • [docházka] úprava chování omluvených akcí ve svátek při uplatnění "Nepočítat svátek při celodenních akcích" nově se započítávají do salda
 • [docházka] funkce hromadný převod hodnoty (Hromadný výkaz)
 • [docházka] úprava detekce směn, oprava povolení prvků ve specifickém nastavení mzdové složky
 • [docházka] typ období Perioda i pro agendu Hromadný plán směn
 • [docházka] pracovní cesty oprava zdvojování řádků, pokud je více složek typu Pracovní cesta a zadávalo se z win klienta
 • [stravování] oprava chyb objednávání z přehledu objednávek
 • [stravování] optimalizace sql funkcí pro měsíční uživ.přehledy
 • [stravování] oprava null ref.except. při objednávání z win klienta
 • [stravování] doplnění testu při zápisu objednávky, zda objednávané jídlo se na daný den vaří
 • [stravování] oprava zápisu nákupu na kase jídla, které je nabídnuté do burzy
 • [stravování] oprava zobrazení pokrytí objednávek po převzetí objednávky z burzy
 • [stravování] optimalizace objednávání
 • [stravování] optimalizace přepočtu
 • [stravování] optimalizace tisků Podklady pro fakturaci a načítání názvů menu do objednávek a nákupů
 • [přístup] opravy společných a podmíněných průchodů
 • [přístup] filtry do událostí (HW Struktura (zaškrtávání), Filtr dle org. struktury a objektů)
 • [přístup] monitor průchodů, monitor alarmů oprava stavů, kdy po zavření okna monitoru pokračovalo vyčítání událostí z aplikačního serveru. Oprava memory leaků WinClienta, kdy po zavření zůstávaly formuláře v paměti
 • [přístup] monitor průchodů přidání možnosti monitorovat i neplatné průchody + kontrola zda může být dle aplikačních práv zobrazena fotografie
 • [přístup] optimalizace ukládání adresového bodu
 • [přístup] centrum akcí přidána kontrola stavu relé, pokud je na toto relé definováno více zároveň probíhajících akcí
 • [přístup] oprava načítání skupin snímačů při definici přístupu od osoby
 • [přístup] identifikátory možnost vytvoření uživatelské funkce pro výpočet a uložení interního čísla
 • [přístup] definice událostí Ateas videoanalýza
 • [přístup] oprava chyby během plné aktualizace, neprochází pak korektně aktualizace KMC linky
 • [žádosti] doplňkové položky přidání, nastavení u složky, vyplnění, tooltip, tisky, seznamy,...
 • [žádosti] variabilní velikost textového pole u doplňkových položek
 • [žádosti] doplnění uživatelských sloupců do tiskových sestav
 • [návštěvy] oprava vytváření kopie návštěv (lze načíst identifikátor, při zakázané editaci položek jsou zakázané i uživatelské položky, lze změnit návštěvní osobu)
 • [návštěvy] návštěvní osoba přidáno pole "Telefon"
 • [návštěvy] návštěvní osoby přidán sloupec "Platné doklady"
 • [návštěvy] oprava zakládání návštěv z detailu návštěvy pomocí "Nový" nebo "Uložit a nový" oprava spotřeby paměti
 • [zakázky] oprava filtru dle období položky s jednotkou jinou než čas (kusy, metry, ...) neobsahují datum konce plnění a filtrují se proto pouze podle začátku plnění
 • [zakázky] výkaz zakázek zákaz editace ve sloupci Kód
 • [eSerie] eXtender rozšíření kontroly přístupu na relé o "Mód přístupu" a "Mód otevírání"
 • [eSerie] eXtender oprava doby trvání alarmové akce
 • [eSerie] eXpander implementace nového typu PIN snímače
 • [eSerie] přidání možnosti nahrání RFID loader firmware čtečky AXR také pro verzi 04
 • [eSerie] doplnění ručního nahrávání firmware pro převodníky EC a EW
 • [eSerie] automatické dveře Rozepínat relé i otevřením dveří
 • [eSerie] rušit alarmy (Max. doba otevření, Poplach doby otevření a Průnik) sepnutím relé (akce nebo přímé ovládání)
 • [eSerie] přímé ovládání akce "Přepnout" změněno na výsledné akce "Zapnout" / "Zapnout standardní režim" (dříve bylo Zapnout/Vypnout)
 • [eSerie] oprava offline událostí chybné číslo karty z EX z druhého snímače pokud nejsou společné dveře, změna stavu výstupu ze snímače 2 se v událostech zobrazovala od špatné hw struktury
 • [eSerie] oprava zobrazení textu "Volný vstup" na displeji eSmartReader při režimu relé Přepínat
 • [eSerie] oprava zobrazení zelené LED na slave snímači
 • [eSerie] rušení alarmu sepnutím relé přidán alarm Průnik
 • [eSerie] eXpander 2 oprava fungování parametru "Hlášení až po otevření dveří" pro druhý snímač
 • [eSerie] funkční tlačítko (ES, EX s PIN snímačem) pi vyhodnocení přístupu se nově aplikují módy otevírání (PIN, Karta + biometrie, ....)
 • [eSerie] offline události oprava vyhodnocení stavu dveřního kontaktu
 • [eSerie] eXtender oprava aktualizace přiřazených snímačů v konfiguraci adresového bodu typu extender při smazání přiřazeného snímače
 • [windows aplikace] uživatelský přehled omezení zobrazení typu období
 • [windows aplikace] agenda události a žurnál výchozí období po otevření agendy nastavit na poslední hodinu (kvůli omezení počtu událostí pro prvotní načtení dat)
 • [windows aplikace] přidání filtru pracovních jednotek do agend Osoba, Události, Hromadný a Osobní výkaz
 • [windows aplikace] optimalizace/zrychlení ukládání uživatelů a rolí
 • [windows aplikace] definice uživatelského sloupce zakázání editace typu editoru a maximální velikosti hodnoty, pokud se nejedná o nový záznam
 • [windows aplikace] oprava dialogu s výzvou pro aktualizaci licence, který byl při startu programu zakrytý splash screnem (nyní vždy navrchu)
 • [windows aplikace] oprava transfer editu po napsání několika znaků a zobrazení seznamu byl text označený a pozice kurzoru byla na začátku textu
 • [windows aplikace] Hromadný výkaz, Evidence strávníků oprava uvolňování paměti po zavření formuláře
 • [windows aplikace] oprava uplatnění aplikačních práv a práv na záznamy při editaci souvisejících údajů
 • [windows aplikace] oprava uvolňování paměti po zavření seznamu událostí
 • [windows aplikace] uživatelské sloupce do seznamu přidán sloupec "Systémový název"
 • [windows aplikace] možnost vytvářet externí sloupce pro agendu Zaměstnanec (Hromadný výkaz, Osobní výkaz)
 • [windows aplikace] předávání parametrů "datum období od", "datum období do", "ID přihlášeného uživatele" a "ID přiřazené osoby" do externích sloupců
 • [windows aplikace] oprava zadání data v platnostech od/do a následného zobrazení varování "Chybná hodnota" (po uložení záznamu)
 • [windows aplikace] přidání možnosti vytvářet uživatelské sloupce typu "Čas" (timespan)
 • [windows aplikace] historie osoby oprávnění na snímače oprava chyby a padání programu
 • [webová aplikace] moje návštěvy přidání vyhledávání osob a úprava vytváření návštěv
 • [webová aplikace] oprava velikosti formuláře s informací o provedené uzávěrce/potvrzení/kontrole
 • [webApi] sjednocení na CaseInsensitive pro metody AddRole a RemoveRole
 • [webApi] rozšíření rozhraní o funkce GET pro Organizační strukturu, HW strukturu a HW stavu
 • [webApi] přidán vstupní volitelný parametr "HwStructureType" pro volání funkcí getAllSensorsState a getAllSensors
 • [webApi] přidání položky Čas změny (TimeLastChange) do metod GetAll a Get
 • [webApi] oprava položky IdentifierGetResp.Holder, aby vracela id držitele (Osobní číslo) místo jména (pokud je držitel vozidlo, vrací SPZ)
 • [webApi] oprava dokumentace
 • [webApi] oprava výchozí hodnoty vstupního parametru HwStructureType pro dotazy getAllSensors, getAllSensorsState v hardwarové struktuře.
 • [webApi] oprava názvu vstupního parametru a ošetření elementu ParentUnit pro root organizační struktury v metodě GET v organizační struktuře
 • [webApi] přidána metoda POST hwStructure/setDirectControl pro přímé ovládání
 • [webApi] doplnění jednorázového sepnutí z agendy HW struktura i pro expandery a pouze relé
 • [webApi] odstranění omezení maximální délky vstupních parametrů HwStructNodePath (Hw.struktura) a Structure (Organizační struktura)
 • [obecné] přidání checkboxu schvalovatel pro vedoucí v pracovních jednotkách
 • [obecné] optimalizace volání operací na správci zařízení
 • [obecné] sjednocení objektových práv + aplikace platností


3.9.4.1072 (23.09.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] - pohotovosti - při nastavení "Dělit do dnů" byla část pohotovosti po přítomnosti na pracovišti následující den přiřazena ke dni začátku
 • [docházka] - oprava chování editoru denních a týdenních hodnot při kliknutí na "Skrýt prázdné" (docházelo k přepnutí editoru do jiné složky vč. rozeditované hodnoty)
 • [docházka] - oprava - při nezadaném Minimálním počtu výskytů se jako výchozí hodnota pro výpočet brala 0, tj. součet s výskytem menším jak 0 byl ignorován
 • [docházka] - Svátek dorovnává saldo - doplnění funkcionality "Nepočítat svátek při celodenních akcích" + Oprava nezapočítání omluveného intervalu při Svátek dorovnává saldo
 • [přístup] - oprava viditelnosti společných a podmíněných průchodů dle licence
 • [přístup] - konfigurace adresového bodu typu eXpander - oprava chybového hlášení při ukládání při kontrole neaktivních relé použitých v centru akcí
 • [eSeries] - oprava inicializace snímačů na eXpander po upgradu firmwaru
 • [eSeries] - oprava komunikace po 485 (diagnostiky "Chyba komunikace na lince 485 - UART Overrun error"
 • [eSeries] - oprava statusu u diagnostických událostí
 • [eSeries] - oprava pro EX2 - zakázání "Poplachu doby otevření" na druhém snímači, pokud je čas nastaven na 0s
 • [eSeries] - oprava - eSmartReader - k uložené události se neukládal správný kód přerušení zvoleného na terminálu - ukládala se jako "Průchod"
 • [stravování] - oprava "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu" při zobrazení konta v obrazovce Akce strávníků
 • [web] - oprava - v hromadném výkazu chyběla tlačítka na zrušení potrzení a kontroly
 • [webAPI] - úprava API metody user/Create a user/Update
 • [webAPI] - úprava parametru OrganizationStructure v metodě person/Get tak, aby korespondovala s metodami getAll, create a update
 • [webAPI] - oprava metody Person/Get - vrací identifikátory typu Karta, Přívěsek i Náramek
 • [webAPI] - oprava metody Identifier/Get - Holder obsahuje osobní číslo osoby (nebo SPZ v případě, že je držitel vozidlo)
 • [obecné] - zobrazení sloupce přístup, pokud je licence jen docházková
 • [obecné] - oprava zobrazení historie osoby
 • [obecné] - oprava chyby, kdy komunikační server nenastartoval, pokud v config souboru chyběl klíč "WcfHttpPort" (např. byl zakomentovaný)
 • [obecné] - instalátor - možnost instalace a použití DB s windows autentizací


3.9.3.952 (23.07.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] - přidání sloupce "Uplatněná směna" do exportu
 • [přístup] - události - oprava zobrazení stromu HW struktury
 • [přístup] - konfigurace adresového bodu - oprava viditelnosti parametru "Přístupový kalendář"
 • [eSeries] - oprava ručního nahrávání firmware z Monitoru správce zařízení (Nahrát fw)
 • [eSeries] - oprava čtení karty na druhém snímači pro EX 1. verze
 • [eSeries] - oprava inicializace snímačů na eXpander po upgradu firmwaru
 • [webAPI] - oprava metod AddRole a RemoveRole
 • [webAPI] - rozšíření metody "Get Person" o atribut "Lock" (Blokace přístupu)
 • [obecné] - oprava vyhodnocení oprávnění při větším množství přiřazených rolí k uživateli
 • [obecné] - optimalizace automatického zakládání adresového bodu tablet a eSeries
 • [obecné] - optimalizace synchronizace správce zařízení


3.9.2.912 (10.07.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] - oprava zduplikovaných informacích od dní u osob bez uzávěrky
 • [mobilní aplikace] - oprava ukládáná průchodů při nedostupném aplikačním serveru, kdy bylo v mobilní aplikaci potvrzeno uložení, ale v databázi chyběl
 • [webAPI] - oprava metody User.Lock
 • [přístup] - Události - přidány chybějící sloupce "GPS pozice" a "GPS přesnost"
 • [obecné] - Aplikační server, Komunikační server - přidáno opatření zabraňující spuštění služby, pokud není správná verze databáze


3.9.1.897 (03.07.2020) - Optimalizace a opravy

Optimalizace a opravy:

 • [docházka] - přidání sloupce "Uzávěrka - Potvrdil" do tiskových sestav pro agendy Hromadný/Osobní výkaz
 • [docházka] - oprava počítání schváleného času od uznaného intervalu, který je krácen ztrátovým časem -> o délku kracení schváleného intervalu ztrátovým časem se zkrátilo nesprávně odpracováno podruhé
 • [docházka] - oprava odstranění neplatného, dříve spočítaného dne
 • [docházka] - oprava ukládání varování a nefunkčního přepočet docházky
 • [windows aplikace] - oprava po uložení záznamu -> přechod v seznamu na tento záznam
 • [windows aplikace] - Události - pro typ události "Diagnostika" chyběl detailní popis
 • [windows aplikace] - skrytí hlášky "Prosím čekejte" při neúspněšném uložení záznamu, kdy se zobrazují dialogy s chybou
 • [Návštěvy] - vyvolání částečné aktualizace po odjezdu vozidla
 • [webAPI] - doplnění metody "user/getAll" o chybějící atribut "VerificationNT"
 • [instalátor] - proces commServer se nastartuje před doběhnutím instalace (nastavení recovery režimu u služby)
 • [HW a přístup] - eSerie - oprava deaktivace přímého ovládání (po odpadnutí relé se nespouštěl odpočet max. doby otevření)
 • [HW a přístup] - eSerie - alarmové akce - chybělo vyhodnocení alarmové akce "Poplach doby otevření"
 • [HW a přístup] - eSerie - oprava automatického vytváření systémových akcí
 • [HW a přístup] - eSerie - zrušení průniku a max. doby otevření po platném průchodu nebo po aktivaci přímého ovládání u expanderu (2.snímač)
 • [HW a přístup] - eXpander - oprava vygenerování události "Průnik" z druhého snímače
 • [HW a přístup] - Salto Sallis - oprava načítání přístupového kalendáře - nestandardních dnů (kontrola na duplicitní datum)
 • [C4] - UDP - oprava prohození stavů ZAP a VYP


3.9.0.886 (23.06.2020) - Verze 3.9 přináší několik optimalizací a úplných novinek. Důležitou optimalizací je snížení velikosti docházkových dat v databázi a zrychlení přepočtů. Uživatelskou novinkou je „objednávka“ návštěvy dopředu přes webové rozhraní. V přístupovém systému můžete vyhledávat události dle času, v docházce nastavit práva uživatelů na konkrétní pracovní jednotky, dále nastavení nezapočtení svátku při výskytu jiné celodenní akce (OČR apod.) a řada dalších drobných vylepšení.

Popis novinek v samostatném dokumentu (PDF)

Opravy a vylepšení:

 • [windows aplikace] - přidání "Waiting" formuláře při ukládání změn (hromadné změny, osoby, uživatel apod.)
 • [windows aplikace] - detail agendy Uživatel - nový layout - přerovnání kvůli pořadí polí při použití tabulátoru
 • [windows aplikace] - Události - oprava chyby, pokud se přidal sloupec ze související agendy, který nebyl obsažen v historickém pohledu (nyní se nabízí pouze sloupce zobrazitelné v historii)
 • [windows aplikace] - oprava zobrazení skutečných oprávnění
 • [windows aplikace] - oprava historie adresový bod - porovnání záznamů
 • [windows aplikace] - agenda Události - oprava ukládání zobrazení včetně automatické obnovy
 • [windows aplikace] - úprava posloupnosti stavů Zákaz-Povoleno-Dle rolí na Povoleno-Zákaz-Dle rolí v agendě Uživatelé a Role na záložce Práva na záznamy a Práva na HW strukturu
 • [windows aplikace] - oprava možnosti v rolích vybrat stav Dle rolí
 • [windows aplikace] - oprava uložení datových controlů bez jejich opuštění (např. agenda Svátky)
 • [windows aplikace] - oprava přímého ovládání - přepínání relé v agendě HwStruktura
 • [windows aplikace] - eXpander - oprava zobrazení HW struktura (vždy bylo Relé 1)
 • [windows aplikace] - Import/Export - definice typu SQL mail - oprava skryté kopie
 • [windows aplikace] - oprava monitoru průchodů a alarmů - mizející události
 • [windows aplikace] - monitor průchodů - přidání přerušení 52 (lékař)
 • [windows aplikace] - oprava blikání při zavírání detailového okna
 • [windows aplikace] - Definice akce - oprava ukládání akce na adresovém bodě
 • [windows aplikace] - Definice akce - sjednocení maker pro akce s výstupem e-mail, HTTP, TCP a UDP
 • [obecné] - nové DevExpress komponenty 20.1.4
 • [obecné] - přidání práv na pracovní jednotky (Práva na záznamy - Osoby), nyní možné nastavit práva na konkrétní pracovní jednotky
 • [obecné] - oprava dialogu zobrazení průběhu stahování nové verze
 • [obecné] - optimalizace hromadných změn - reload upravených záznamů a případná aktualizace hw se provede pouze jednou (až po úpravě všech záznamů)
 • [obecné] - oprava vyhodnocení práv na záznamy Osoby (dědění od role + explicitně určené struktury nebo osoby)
 • [obecné] - úprava dialogu uživatelské konfigurace
 • [obecné] - oprava nastavení uživatelských práv pro osobu
 • [obecné] - oprava importu dat a nastaveni
 • [obecné] - kontrola zadání správného typu licence (NEXT, Cloud, Complete)
 • [obecné] - C4 - oprava zpracovani UDP přímé ovládání (nefungovalo relé 3)
 • [obecné] - oprava vytváření uživatelských sloupců k agendám Mód přístupu, otevírání, ...
 • [obecné] - oprava generování systémových alarmových akcí
 • [obecné] - oprava bezpečnostní chyby během automatického přihlašování dle domény
 • [obecné] - oprava stavů HW - aktualizace stavu komunikace, stavu komunikace s app serverem a příslušných časů při běžných událostech
 • [docházka] - denní akce, pohotovosti (záložka u modelu), svátek (záložka u modelu a nastvení, kdy nezapočítat, možnost zadat nárok u primární mzdové složky
 • [docházka] - přidání tlačítka pro otevření osobního výkazu do detailu žádosti na webu
 • [docházka] - optimalizace ukládání dat po výpočtech - v zásadních tabulkách se nově aktulizují jen změny
 • [docházka] - model Manažer - doplněna podpora generování celodenních akcí
 • [docházka] - oprava změny "Datum do" při změně data celodenní akce
 • [docházka] - oprava pluginu Stravné - pokud bylo více definic pro stravné a některá z cílových složek byla ručně upravená, další definice se pro daný den již nespočítaly
 • [docházka] - během zatřizování události se označoval jako průchod po uzávěrce i průchod po kontrole, nyní se jedná pouze o min. potvrzení docházky (kontrola docházky data nezamyká)
 • [docházka] - oprava zdvojení osob v hromadném a osobním výkazu
 • [docházka] - plugin Bezpečnostní přestávky a Příspěvek doprava jako veřejné - licencované, u příspěvku na dopravu doplněna max. částka
 • [docházka] - oprava plánovaní celodenní pohotovosti z webu
 • [docházka] - úprava chování při nesplnění minima pro zápočet u součtové složky - nyní při nesplnění není započtena žádná z hodnot (čas, dny, peníze a výskyt), dříve se uplnatnila jen nesplněná hodnota
 • [docházka] - rozúčtování - při ručním rozúčtování se nově neoznačuje zůstatek jako ručně upravený
 • [docházka] - úprava počítání dnů u Odpracováno -> nyní se přebírá z nastavení směny "Celkově dnů" (dříve vždy 1), 1 se automaticky přiřazuje u směn bez vyplněného parametru "Celkově dnů"
 • [docházka] - optimalizace načtení informací o posledním přepočtu při zatřizování do fronty výpočtu
 • [docházka] - oprava výpočtu "Min/Max denní" saldo pro uznaná omluvená/neuzavřená přerušení - neaplikoval se limit "Min. délka pro zarovnání"
 • [docházka] - varování dle zákoníku práce - nepřetržitý odpočinek v týdnu se nově počítá z hrubé pracovní doby, což je zaznamenaná pracovní doba v daný den/směně, v plánu pak ze smluvní doby plánovaných směn
 • [docházka] - oprava ukládání varování
 • [docházka] - oprava přepisu uplatneni dle typu smeny od modelu
 • [docházka] - mobilní aplikace] - oprava zobrazení docházkového výkazu, pokud nemá osoba platnou docházku od začátku měsíce
 • [Commserver] - oprava synchronizace MobileKomunikacniLinka
 • [Commserver] - zatřízení události "Ztráta komunikace" hned jak nastane
 • [Commserver] - konfigurační parametr "Diagnostics=true" vyvolá při plné aktualizace test na eSeries: Flash, FRAM, LCD pin
 • [Commserver] - eBox - logování nastavení systémového času
 • [návštěvy] - možnost plánovat návštěvy ve web aplikaci
 • [návštěvy] - úprava agendy moje návštěvy - vytváření plánovaných návštěv
 • [návštěvy] - lokalizace pro webovou agendu Moje návštěvy
 • [návštěvy] - nová návštěva - oprava pořadí výběru polí při použití tabulátoru (nastaveno na automatiku dle layoutu)
 • [návštěvy] - zahájit/ukončit návštěvu po průjezdu návštěvního vozidla (SPZ) + nastavení přítomnosti návštěvní osoby
 • [návštěvy] - web - oprava nutnosti zadat SPZ, oprava přidání dalšího data
 • [návštěvy] - mazání plánovaných návštěv ve win aplikaci
 • [web] - přidání tlačítka pro otevření osobního výkazu do detailu žádosti na webu
 • [web] - oprava editace průchodů a celodenních akcí
 • [web] - oprava výběru organizační struktury u osoby
 • [web] - oprava vyhodnocení otisku při přihlášení do webu
 • [web] - chybně vyhodnocená práva na mobilní aplikaci - při dědění od nadřazené úrovně s typme přístupu "Dle skupiny snímačů" se nezobrazil webový terminál
 • [webAPI] - rozšíření API rozhraní o funkce pro správu uživatelů (rolí pro uživatele)
 • [webAPI] - úprava instalačního configu
 • [webAPI] - přidání názvu mzdové složky do metody getPassAll
 • [webAPI] - doplnění označení metod "For Aktion.NEXT only", které nejsou podporovány v Aktion CLOUD (společná dokumentace)
 • [webAPI] - oprava dokumentace pro API - Direction v metodách getPassAll, getPassByPerson, getPassBySensor
 • [stravování] - oprava přidávání/odebírání kategorie strávníka u osoby dle práva "Parametry stravování"
 • [stravování] - oprava objednávání z webu
 • [zakázky] - Výkaz zakázek - přidání datového zdroje pro tisk
 • [zakázky] - Výkaz zakázek - oprava součtů
 • [zakázky] - oprava otevírání pozice v Google Maps
 • [zakázky] - oprava grupování a sčítání ve výkazu zakázek
 • [instalátor] - úprava ukončování služeb, při neukončení do 20 vteřin se služba ukončí "násilně"
 • [instalátor] - zvětšení timeoutu na vykonání jednotlivého skriptu na 20 minut
 • [instalátor] - oprava digitálního podpisu instalátoru (časové razítko)
 • [HW a přístup] - možnost zobrazení jen povolených snímačů / skupin snímačů
 • [HW a přístup] - rychlé vypnutí/zapnutí všech snímačů / skupin snímačů
 • [HW a přístup] - funkce podmíněné karty (pro osoby z konkrétní organizační struktury je pro povolení přístupu vyžadována zároveň identifikace vozidla)
 • [HW a přístup] - eSeries - FW CA a FW LCD 4C
 • [HW a přístup] - eSeries - testy FRAM, FLASH, LCD PIN při plné aktualiazci
 • [HW a přístup] - oprava LED - při zapojení master+slave a průchodu během návratu z offline režimu se trvale rozsvítila GLED u slave
 • [HW a přístup] - eSmartReader - oprava PIN režimu a zasekávání LCD
 • [HW a přístup] - oprava vyhodnocení přístupu na slave snímači při přímém ovládání
 • [HW a přístup] - oprava vykonání akce na adresovém bodě typu eXpander a eXpander2
 • [HW a přístup] - eXpander - oprava při přepínání režimu Pouze relé => Jednotka se snímačem (pokud jsou vytvořeny uživatelsky definované sloupce u HW struktury)
 • [HW a přístup] - oprava mazání adresového bodu typu eXpander, pokud jsou cílem alarmové akce
 • [HW a přístup] - relé u eXpanderů jdou nyní spínat hromadně z jedné definované akce
 • [HW a přístup] - oprava nahrávání dlouhého FW do slave zařízení - prodloužení timeoutu
 • [HW a přístup] - eXpander, eXpander2 - přidání událostí Odkrytí/Konec odkrytí (agenda Události)
 • [HW a přístup] - eXpander - oprava výpisu konfigurace v monitoru správce zařízení (skrytí irelevantních informací)
 • [HW a přístup] - oprava vyvolávání plné aktualizace pro zařízení typu Tablet
 • [HW a přístup] - odebrání firmware pro MultiCon KMC/E 512kB a 1MB a ProfiCon
 • [HW a přístup] - ukončení přítomnosti vyvolá částečnou aktualizaci jen pokud existuje aktivní adresový bod typu TSC,KMC nebo MMC se povolenou funkcí Antipassback
 • [HW a přístup] - AXT500 - oprava nahrávání otisků
 • [HW a přístup] - AFT 9xx - přidáno nastavení času sepnutí relé, přímé ovládání (pouze jednorázové sepnutí)


3.8.1.694 (15.04.2020) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [docházka] - podpora použití více stejných pluginů u jednoho modelu.
 • [docházka] - plugin Hrubá přítomnost
 • [docházka] - web - oprava editace průchodů a celodenních akcí
 • [docházka] - model Manažer - doplněna podpora generování celodenních akcí
 • [zakázky] - oprava otevírání pozice v google mapách v agendě Výkaz zakázek
 • [obecné] oprava exportních definic obsahující sloupce se stejnými názvy
 • [obecné] uživatelské přehledy - oprava lokalizací a obarvování řádků
 • [web aplikace] - oprava vyhodnocení otisku při přihlášení do webu


3.8.0.646 (23.03.2020) - Hlavní novinky verze 3.8 jsou nové přehledy – přehled Přítomnost, Docházkové průchody/akce a Ruční změny

Novinky:

 • Nové přehledy – Přítomnost, Docházkové průchody/akce a Ruční změny
  • Přítomnost – v tomto přehledu jsou zobrazeny všechny osoby a návštěvní osoby, které jsou přítomné v zóně
  • Docházkové průchody/akce – seznam všech docházkových průchodů (průchody z HW, ručně zadané, generované systémem, dopočítané systémem apod.)
  • Ruční změny – ručně zadané průchody, změněné spočítané hodnoty a časy průchodů, smazané hodnoty a průchody, …
 • Přehled novinek v samostatném dokumentu (PDF)

Opravy a vylepšení:

 • [windows aplikace] Monitor správce zařízení - výchozí řazení dle názvu adresového bodu
 • [windows aplikace] mazání adresového bodu typu eXpander - odmazání Definic akcí na pozadí
 • [windows aplikace] oprava ukládání akce typu "ImportExport dávka"
 • [windows aplikace] možnost nastavení exportu CSscript/SQLscript
 • [windows aplikace] oprava padání při vytváření Definice akce na null reference
 • [obecné] doplnění FaceId.dll ke commserveru
 • [obecné] oprava PrijataDataInsert, když přijde událost s dřívějším časem, než byl založený adresový bod
 • [obecné] ImportExport - oprava padání, pokud dávka obsahuje více definic typu C# nebo SQL
 • [obecné] Importní dávka typu SQL - zrušení zápisu "x1" do celkové chyby
 • [obecné] Oprava chyby vytváření uživatelských sloupců k agendám Mód přístupu, Mód otevírání, Módy aktualizace, Módy spořiče obrazovky, Módy přepínání směrů
 • [zakázky] seznam zakázek - formátování sloupců Plánováné plnění, Aktuální plnění
 • [HW a přístup] Tablet - oprava odebírání osob z přítomnosti po odchodu
 • [HW a přístup] AFT500/AFT9xx - název osoby může být max. 18 znaků
 • [HW a přístup] Tablet - oprava vyvolávání plné aktualizace
 • [HW a přístup] detekce zapojení snímače 1 do svorkovnice snímače 2 (výpis události ze snímače 2) - přidání typu EX2, úprava vyhodnocení
 • [HW a přístup] eXpander - oprava výpisu konfigurace v monitoru správce zařízení (skrytí irelevantních informací jako pokles napětí apod.)


3.7.1.596 (04.03.2020) - Hlavní novinky verze 3.7 jsou především pro modul Zakázky - odvádění plnění, editace a kontrola ve webové aplikaci, dále podpora nového zařízení eXpander 2 a možnost použití zabezpečeného režimu Secure ID pro eXpandery.

Novinky:

 • Nové funkce modulu Zakázky
  • nově je agenda ve webové aplikaci
  • odvádění, rušení a editace plnění přes web
  • nové parametry – cena, cenové úrovně, zaokrouhlení, způsob úhrady a další
 • Nové zařízení eXpander 2 a jeho podpora v SW
  • tampery, větší kryt, více místa pro zapojení kabelů a jednodušší zapojení převodníku
 • Podpora zařízení AFT-9xx (biometrie obličeje)
 • Událost Ztráta/Obnova spojení komunikačního serveru
  • v případě problému komunikačního serveru možné zasílat zprávu o výpadku/obnovení komunikace mezi aplikačním a komunikačním serverem (nastavení v agendě Definice akcí)
 • Úpravy a optimalizace modulu Návštěvy
 • Přehled novinek v samostatném dokumentu (PDF)

Opravy a vylepšení:

 • [windows aplikace] oprava importu dat a nastavení – import plánovaných pohotovostí, možnost zaškrtnout Automatický restart po dokončení importu
 • [windows aplikace] import/export – nebyly vidět záznamy pro agendu Spočítané hodnoty
 • [windows aplikace] Osoba – tisk činností – oprava, netisknul se sloupec Popis
 • [windows aplikace] úprava zobrazení dialogu pro tisk všech nebo vybraných záznamů
 • [windows aplikace] oprava aplikování skinu na stromy
 • [windows aplikace] jazyk komunikace - seřazeno v combu
 • [windows aplikace] ikony (vlajky) u výběru jazyků
 • [windows aplikace] konfigurace států, komunikačních jazyků a jazyků dat pro tisky – Osoby, Návštěvy, Tiskové sestavy
 • [windows aplikace] oprava otevření tiskové sestavy po importu dat a nastavení ze starší verze
 • [windows aplikace] optimalizace nastavení/zrušení přítomnosti, nově nevzniká po nastavení/zrušení přítomnosti historický záznam pro Osobu/Vozidlo, ale vznikne zápis do žurnálu (operace Nastavení/Zrušení přítomnosti)
 • [windows aplikace] oprava tisku při zafiltrování bez diakritiky a vybrání záznamu s diakritikou
 • [windows aplikace] aktualizace manuálu k modulu Návštěvy, doplnění manuálů v angličtině
 • [windows aplikace] oprava zobrazení parametrů u návštěvní karty
 • [obecné] oprava odebrání posledního identifikátoru od osoby. Kontrola a nastavení výchozího identifikátoru
 • [obecné] nová událost Ztráta/Obnovení spojení komunikačního a aplikačního serveru (definice akcí)
 • [obecné] oprava zobrazení organizační struktury po otevření agendy Hromadný výkaz, Osoby, Osobní výkaz
 • [obecné] nastavení prvního přiřazeného identifikátoru jako Výchozí pro držitele
 • [obecné] remoting – vyšší úroveň zabezpečení
 • [obecné] automatická kontrola spojení mezi aplikačním a komunikačním serverem
 • [obecné] automatické rušení přítomnosti (chování stejné, jako když se zruší přítomnost ručně – dříve jen podmínka do seznamů osob a vozidel)
 • [obecné] oprava nefukčního vyplnění login heslo z parametrů spuštění
 • [obecné] oprava generování dotazu pro historii záznamu
 • [obecné] (instalátor) – commserver konfigurační soubor – zrušení zapamatování si hodnoty z předchozího configu při upgrade, pro eSeries a Sallis nastavena úroveň Info místo Trace
 • [obecné] (instalátor) doplnění chybějící dll pro export tisových sestav
 • [obecné] (instalátor) instalace Ateas Media Library při současné instalaci Ateasu s dotazem (pokud je Ateas verze 5.0.1 nebo nižší a nainstaluje se Media Library verze 5.0.2 nebo vyšší, pak Ateas nefunkční)
 • [obecné] oprava v seznamu činností – nebylo respektováno právo mazat od aplikačních práv
 • [docházka] doplnění "Nevkládat na den se zadanou akcí/průchodem" pro půldny
 • [docházka] úprava výpočtu a výpisu nároku a zůstatku u žádostí v případě změn nároku v čase
 • [docházka] oprava závislostí checkboxů při zadávání průchodů
 • [docházka] korekce ztíženého prostředí
 • [docházka] při zadávání půldnů na noční směnu se zápočtem do dne konce se nyní správně nastaví datum předchozího dne (web i win)
 • [docházka] oprava zobrazení spočítaných hodnot zakázaných právem na zobrazení
 • [docházka] osobní výkaz - neaktivní šipky pro přepnutí osoby při otevření agendy
 • [docházka] oprava kombinace zaokrouhlení za směni a maximum za směnu u příplatku za směnu
 • [docházka] oprava editace pracovní cesty – pokud od dané složky nebyl sloupec v denních datech, byla vymazána hodnota dnů a výskytu
 • [docházka] oprava přestávka/půlden
 • [docházka] oprava načítaní žádostí pro tisk
 • [docházka] opravy (příplatky, vložení celodenní akce na svátek, vytváření sys. součtů)
 • [docházka] úprava layoutu celodenní akce u mzdových složek
 • [návštěvy] odebrání přístupu návštěvnímu vozidlu a přívěsu po ukončení návštěvy
 • [návštěvy] zápůjčka licence pro návštěvy - povolí se typ karty "Návštěvní karta"
 • [návštěvy] omezení výběru identifikátorů dle typu návštěvy (seznam povolených identifikátorů)
 • [návštěvy] odeslání tiskové sestavy (pdf dokumentu) e-mailem po uložení návštěvy (konfigurace v detailu tiskové sestavy)
 • [návštěvy] výběr sloupců - přidání sloupců od dokladu
 • [návštěvy] upravený výchozí layout
 • [návštěvy] pohlaví z načteného dokladu se pro návštěvy ignoruje, nastavuje se na neznámé
 • [návštěvy] oprava výjimky při uzavírání detailu návštěvy, ať už pri ukládání nebo samostatně
 • [návštěvy] tisková sestava pro agendu "Návštěvy" – oprava aktivní tlačítka "Uložit" po přesunu na další/předchozí záznam
 • [návštěvy] zavírání náhledu po podepsání dokumentu
 • [web aplikace] Chrome – oprava situace, kdy po změně časového akce došlo přímo ke kliknutí na tlačítko Naplánovat/Vytvořit žádost a žádost byla po dalším kliknutí na tlačítko zduplikována
 • [web aplikace] vynechání sloupce v gridu, pokud je od neimplementované agendy
 • [web aplikace] oprava chybového hlášení při přihlašování otiskem prstu
 • [web aplikace] úpravy výpisu chyb – omezení zranitelnosti Cross site scripting pomocí VIEWSTATE
 • [stravování] doplnění příznaku "Systémový pokrm" – zabezpečení, aby systémový pokrm nebylo možno editovat a smazat (důležité pro vytváření jídelníčků na webu)
 • [stravování] oprava možnosti editace reportů v Evidenci strávníků
 • [stravování] oprava přepočtů stravování
 • [stravování] oprava hromadného objednání
 • [stravování] oprava pro spočítané hodnoty za období
 • [stravování] hromadné objednávání z detailu Evidence strávníků
 • [stravování] oprava hromadného objednávání z Pokrytí objednávek
 • [stravování] vynucení přepočtu spočítaných hodnot za období po změně zařazení osoby do nákladového střediska
 • [stravování] úpravy pro reporty z jídelníčku
 • [stravování] oprava a optimalizace pro report designer agendy Akce strávníků
 • [stravování] úprava dialogu pro objednávku z win klienta
 • [stravování] úpravy přepočtu strávníků a kontroly kont
 • [stravování] [kiosek] logování důvodu chybové hlášky "Kiosek není správně nakonfigurován"
 • [zakázky] nová agenda ve webové aplikaci
 • [zakázky] ceny, cenové úrovně, zaokrouhlení
 • [zakázky] úprava zahájení a ukončení (návaznost na probíhající projekty)
 • [zakázky] Výkaz zakázek - doplnění mazání záznamů, skrytí neplatných
 • [zakázky] plnění zadané přes "Přidat plnění" jsou označeny jako "Ruční" a nezahrnují se do aktuálně probíhajících plnění
 • [zakázky] licence - povolení základních agend, pokud je licencovaný pouze modul Zakázky
 • [zakázky] oprava chyby 500 při zobrazení zakázek - špatné pořadí projektů
 • [HW a přístup] opravena aktualizace stavu adresových bodů v monitoru správců zařízení
 • [HW a přístup] podpora zařízení AFT-9xx (biometrie obličeje)
 • [HW a přístup] oprava TPC/E – náhodná kontrola osob, módy přístupu
 • [HW a přístup] zobrazování MAC adresy v detailu adresového bodu u zařízení na ETH (KMC, AXT, …)
 • [HW a přístup] zobrazení otisku posledního přiloženého prstu – parametr Diagnostika snímače otisků
 • [HW a přístup] lokální snímač dokladů – doplnění ošetření chyb při komunikaci
 • [HW a přístup] oprava aktualizace zařízení eXpander, oprava kontroly verze RFID FW
 • [HW a přístup] MMC – oprava globálního antipassbacku
 • [HW a přístup] ukládání karet pro offline režim po průchodu i pokud je mód "IK a biometrie" nebo "IK a PIN"
 • [HW a přístup] změny viditelnosti parametrů "Nátlakový PIN", "Mód otevírání", "Přímé ovládání"
 • [HW a přístup] doplnění svátků do přístupových kalendářů až do roku 2026 pro CZ a SK instalace
 • [HW a přístup] oprava změny přístupu ze Skupiny snímačů (dle nadřazené) na Skupiny snímačů
 • [HW a přístup] HW Struktura – zobrazení času ve sloupci "Přímé ovládání – Čas změny"
 • [HW a přístup] konfigurace adresového bodu – oprava zobrazení parametru "Mód otevírání", "Přímé ovládání", "Bezpečnost" – dle typu adresového bodu

Aktualizace firmware:

 • Nový FW pro eSeries snímače v. B9 a LCD FW v. 4A
  • podpora režimu secure ID pro zařízení eXpander a eXpander 2
  • restart FP modulu po nastavení parametrů (kvůli případnému nastavení FP modulu)
  • u vyčítání FP image byla chyba, která způsobila přepis počtu offline událostí a tím docházelo k vyčítání neexistujících událostí
  • oprava zápisu na SD kartu


3.6.2.389 (10.12.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [docházka] - úprava aplikování parametru "Zaokrouhlení začátku/konce" od modelu na začátky a konce přerušení. Chování kompatibilní s verzí 3.5, kde se bere pouze od mzdové složky.
 • [docházka] - úprava hledání druhé přestávky pokud je první nahrazena více malými intervaly - nově se hledá od posledního (nebo části) z použitých intervalů na první přestávku
 • [docházka] - oprava označení ke schválení hodnoty typu čas, pokud je nastavena jako "Schválit dodatečně" a naplánovaná z win klienta bez zaškrtnutí Schválit
 • [docházka] - zrušení varování Předčasný odchod/Pozdní příchod/Nepřítomnost v jádře, pokud jde o směnu s plánovanou celodenní akcí a "Celodenní akce vždy, odpracováno do salda"
 • [docházka] - nefunkční tlačítka z emailu pro schválení/zamítnutí žádostí
 • [návštěvy] - tisky/dokumenty - oprava vyplňování čísla činnosti do zdroje tiskové sestavy, vyplnění Datum od = datum založení návštěvy u automaticky vytvořené činnosti
 • [návštěvy] - odebírat přístup návštěvnímu vozidlu a přívěsu po ukončení návštěvy po průchodu
 • [návštěvy] - uložení jazyka u návštěvní osoby pokud se nevytváří nová návštěvní osoba
 • [návštěvy] - odebírat přístup návštěvnímu vozidlu a přívěsu po ukončení návštěvy po průchodu
 • [školení] - oprava ukládání složitých podmínek
 • [web] - oprava výchozí stránky po NT přihlášení
 • [obecné] detail záznamu - pamatování si stavu tlačítka Uložit, pokud je formulář maximalizovaný
 • [obecné] Žurnál - logování události Chyba přihlášení
 • [přístup] Adresové body - zobrazování MAC u zařízení na ETH
 • [přístup] adresový bod TPCE - Náhodná kontrola osob, Módy přístupu


3.6.1.373 (28.11.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [eSerie] firmware verze AF - oprava verze AE, kde nefungovali AXR-100 snímače v ES
 • [eSerie] EX V1 zrušení alarmů a stavů pro vstupy BUTT2 a DOOR 2, které v této verzi EX nejsou
 • [web] vynechání sloupce v gridu, pokud je od neimplementované agendy (nešla otevřít agenda osoby)


3.6.0.363 (22.11.2019) - Hlavní novinky verze 3.6 jsou především pro modul Návštěvy - agenda Moje návštěvy - schvalování (win i web) a potvrzování návštěvy, dále upravené nastavení tiskových sestav (nastavení jazyka tiskové sestavy a volba, jestli tisknout sestavu při vytvoření činnosti).

Novinky, vylepšení a opravy:

 • [win] - Pro agendu činnosti bylo doplněno zjednodušené zadávání, tj. činnost můžete osobě/vozidlu přiřadit přímo ze seznamu.
 • [win] - nově filtrování bez diakritiky ve všech seznamových obrazovkách a seznamech typu strom
 • [win] - definice akce (akce v zařízení) - přidání adresových bodů typu KMC a KSC do výběru adresových bodů jako cíl akce na adresovém bodě
 • [win] - do žurnálu přidáno smazání "Zobrazení", pokud dojde k jejímu smazání v dané agendě
 • [win] - Monitor správce - řazení správce dle názvu
 • [win] - detail osoba - řazení činností od nejnovější
 • [win] - přidána kontrola SecureID při přihlašování kartou
 • [win] - doplnění SupremaBioMini do přihlašovací obrazovky, návštěvní osoby, zápůjček
 • [win] - export a export do emailu nyní bere v potaz označené záznamy, pokud je označeno více než 1 záznam, exportují se označené záznamy, jinak se exportuje vše (stejné s původním chováním)
 • [win] - sloupec Vlastník pro dokumenty od návštěv, sjednocení chování tlačítek Otevřít a Otevřít dokument pro dokumenty ze souboru a dokumenty vytvořené v aplikaci z tiskové sestavy
 • [win] - Činnosti - doplnění vlastníka, stornované činnosti jsou nyní přeškrtnuté, poznámka u činnosti u osoby má pevnou velikost
 • [win] - úprava detekování snímačů TWN3/4 z důvodu obnovení minimalizovaného okna
 • [win] - zakázáno zobrazení dokumentů v agendách, pokud uživatel nemá právo na dokumenty
 • [win] - funkční filtry pro TimeSpan sloupce (docházka, přehledy)
 • [win] - oprava aktivace/deaktivace snímače otisků prstů při zavření detailu návštěvy a při přepnutí mezi seznamem, kde se lokální snímač používá
 • [win] - oprava chyby při přepnutí zobrazení
 • [win] - oprava chování podmíněného formátování během exportu do XLSX - text. Pokud byly vybrány řádky, nebyla formátování pro tyto řádky v exportním souboru
 • [win] - oprava nastavení tlačítek "Nahoru", "Dolu" (aktivní/neaktivní) pro pohyb v tabulce sloupců Uživatelského přehledu
 • [win] - oprava zašedlého pole při výběru skupiny oprávnění u osoby
 • [win] - oprava chyby při zobrazení naposledy použitých agend
 • [win] - hlášení - oprava vytváření kopie - zrušení kopírování "Výchozí"
 • [obecné] - úprava zobrazování uživatelských pohledů v navigátoru
 • [obecné] - při focení pomocí webkamery se obrázek interně ukládá v .jpg formátu namísto .bmp
 • [obecné] - přesunutí email templatů z WebClient do AppServer
 • [obecné] - přidání parametrů UserId a PersonId do reportu tiskových sestav, aby šel správně zjistit přihlášený uživatel/osoba ve win i web tisku
 • [obecné] - generování svátků na 2020 - ošetření stavu, že neexistuje CZ nebo SK místní kalendář
 • [obecné] - identifikátor - oříznutí počátečních null v InterniCisloLong při insert/update
 • [obecné] - dogenerovány svátky pro přístupové kalendáře až do roku 2026 pro CZ a SK instalace
 • [docházka] - win - hromadné zadání průchodu/akce/hodnoty nově do průvodce s podrobným výpisem chyb
 • [docházka] - modul Pohotovosti - zaokrouhlení, kalendář kolegů
 • [docházka] - úprava textů při vkládání průchodů
 • [docházka] - úprava/oprava chování parametru Zaokrouhlit přerušení - nyní je aplikován na všechna přerušení/intervaly a naopak není aplikován na začátky a konce dne
 • [docházka] - úprava pluginu Nepřítomnost v jádře - dávalo nepřítomnost při jakémkoliv výskytu dovolené
 • [docházka] - oprava pluginu Nepřítomnost v jádře - při půldenní dovolené zobrazovalo varování
 • [docházka] - doplněno správně varovaní dle ZP pro případ dvou naplánovaných směn po méně než 8hod pokud mají obě fond p.d., tj. ani jedna není přesčasová
 • [docházka] - oprava varování Celodenní nepřítomnost při nastavení "Svátek dorovnává záporné saldo" - varování při tomto nastavení nikdy nenastalo
 • [docházka] - parametr "Pohotovost během směny" se vždy zobrazoval jako nezaškrtnutý
 • [docházka] - oprava nemožnosti schválit spočítanou hodnotu, pokud vznikla z plánované akce typu maximální hodnota
 • [docházka] - oprava délky dogenerovaného intervalu - uznaná složka s horním dogenerováním na fond, spodním na hodnotu směny, omezením dle dopočtu a začátkem intervalu před spodní hodnotou omezení
 • [docházka] - oprava počítání přestávek při dogenerovaném konci intervalu omluvené složky na fond p.d. a předchozím přerušení
 • [docházka] - sloupec Varování dle zákoníku práce byl aktivní jen v Hromadném plánu směn. Nyní funkční i v osobním výkaze na záložce Plánované směny
 • [docházka] - opravené tiskové sestavy "Evidence docházky 2019 přestávka", "Evidence docházky 2019 2x přestávka", "Evidence docházky 2019 s průchody", "Evidence pracovní doby 2019", "Evidence docházky odpracováno čas", pro SK instalace pak sestavy "Evidencia dochádzky 2019 2x prestávka SK", "Evidencia dochádzky 2019 s priechody SK" a "Evidencia pracovnej doby 2019"
 • [návštěvy] - možnost zadat otisky návštěvní osobě
 • [návštěvy] - doplnění platnosti k SPZ po založení návštěvy
 • [návštěvy] - nastavení jazyku dle státu z protaženého dokladu
 • [návštěvy] - oprava neaktivního snímače otisků v seznamu návštěv po zavření detailu
 • [návštěvy] - oprava rušení přístupu na otisky po ukončení návštěvy po průchodu, potvrzování doprovodem pouze pokud otisky patří osobě (ne návštěvní osobě)
 • [návštěvy] - oprava opakované registrace události přečtení dokladu, oprava přepisování dokladu dokladem od poslední návštěvy
 • [návštěvy] - zrušení systémového výchozího Typu návštěvy
 • [web] - vyhledávání bez diakritiky v seznamech
 • [web] - možnost zvolit Moje návštěvy jako výchozí agendu
 • [web] - logování chyb v devexpress reportech
 • [web] - instalátor - ThemeAktion.dll se přepisuje vždy, bez ohledu na verzi
 • [web] - oprava schválení hodnot - nešlo schválit, pokud byla složka needitovatelná
 • [web] - oprava nemožnosti schválení hodnoty v záložce Období
 • [web] - Jídelníčky - oprava zobrazení scrollbarů
 • [web] - Jídelníčky - zrušení tlačítka tisk
 • [web] - doplnění/oprava filtrů časových záznamů, oprava vzhledu výběrového filtru
 • [web] - oprava kurzoru na začátku textového pole v Internet Explorer po vyhledávání záznamu v rychlém přepínači záznamů
 • [web] - oprava zobrazení, pokud jsou v v licenci obsaženy pohotovosti a nejsou žádosti
 • [webAPI] - rozšíření funkce GetPassAll o příznaky "Smazaný", "Půlden" a "Celodenní"
 • [stravování] - oprava zápisu souhrnných objednávek a uzávěrky stravy z akcí strávníků a doplnění možnosti storna nákupů z akcí strávníků
 • [stravování] - web - oprava zobrazení hlášky "...Tuto objednávku po potvrzení nebude možné zrušit...." pokud se objednávalo z rezervy a zároveň byl ještě platný čas pro rušení
 • [stravování] - doplnění Organizační struktury do datového zdroje reportů Podklady pro fakturaci
 • [stravování] - oprava, aby se přesouvaly porce z rušených objednávek do rezervy, když už vypršel termín na objednávání, ale lze ještě rušit. Oprava vyhodnocení termínů objednávání na SQL2005 kolem víkendů a svátků
 • [stravování] - oprava chyby objednávání z win aplikace, u osoby viditelnost aktuální kategorie a možnost hromadné změny kategorie
 • [zakázky] - úprava zahájení a ukončení (návaznost na probíhající projekty)
 • [HW] - nový FW v. AE - změna - karta a otisk - nejdřív musí být přiložena karta, pokud přiloží otisk => zákaz a na eS hláška "přiložte nejprve kartu"
 • [HW] - oprava - pokud z AXR/eC/eW přišel paket se statusem, tak se aktivovalo odeslání čísla karty, což mohlo způsobit zacyklení eSmartReaderu
 • [HW] - eSerie - eSmartReader - možnost nastavit dobu zobrazení v sekundách, minutách nebo hodinách - max 65535s, v aplikaci se nehlídalo maximum
 • [HW] - Přidán sloupec "Podpora Secure ID" do agendy Adresový bod
 • [HW] - EX - správné zatřízení události Tlačítko při konfiguracích snímač + relé
 • [HW] - logování identifikátorů při plné a částečné aktualizaci
 • [HW] - eSmartReader - návrat do výchozího stavu po průchodu po otevření/zavření


3.5.4.270 (24.10.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [docházka] oprava počítání týdenních součtů, pokud je konec měsíce v pondělí a je tento měsíc uzavřen
 • [eSerie] fw A8 - oprava pro upgrade hw se slave zařízením z fw < 70
 • [přístup] identifikátor - oříznutí počátečních null v InterniCisloLong při insert/update
 • [obecné] ObjektCinnost - dotahování dokumentů na WinClienta až v době požadavku na zobrazení
 • [návštěvy] oprava metody frmEditNavsteva.CheckNavstevniOsobaCinnosti - vyhodnocení na serveru
 • [obecné] přidání parametrů UserId a PersonId to reportu tiskových sestav, aby šel správně zjistit přihlášený uživatel/osoba ve win i web tisku
 • [docházka] hromadný plán směn - oprava - pro zrušení naplánované akce bylo potřeba i právo Schvalovat docházku
 • [import] CSharpScript import - cache při importních definicích, aby se dalo assembly opakovaně použít a nedocházelo k OutOfMemory
 • [stravování] Akce strávníků - nový nákup přes kartu - přejde na pole částka
 • [docházka] text žádosti do tooltipu v hromadném plánovaní směn a jako zdroj to tiskových sestav
 • [docházka] úprava chování zaokrouhlit přerušení (doplnění)
 • [obecné] oprava importu dat a nastavení při importu do DB, kde byly použity pohotovosti
 • [obecné] transferedit -> zrychlení psaní , oprava "zasekávání" (opětovného dotazu na data), pokud první načtení dat bylo delší než 1s


3.5.3.242 (11.10.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [docházka] oprava počítání přestávek ze souvislého intervalu
 • [přístup] oprava nemožnosti zadávání přístupu typu Skupiny snímačů u Osob, Vozidel a Organizační struktury, nešlo zaškrtávat - muselo být povoleno právo na Módy přístupu


3.5.2.233 (08.10.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [docházka] oprava počítání přestávek ze souvislého intervalu, pokud je půlden omluvené složky na začátku dne (půlden byl brán jako uznaná složka, která se započítává do souvislé doby)
 • [docházka] úprava pluginu Nepřítomnost v jádře - možnost určit výjimku pro celodenní a půldenní akce v rámci generování nepřítomnosti nad danou délku intervalu
 • [docházka] hromadný/osobní plán směn - oprava výchozí šířky denních sloupců, nově ukládání šířky do layoutu, držení šířky při přepínání období
 • [docházka] opraveno chybné varovaní dle ZP
 • [obecné] oprava načítání sloupců při chybějícím zobrazení, pro stará zobrazení se mohli vždy načítat všechny sloupce
 • [obecné] přenosové seznamy - vytěžování procesoru
 • [import] import z TXT - do SQL nahrazeni přidáno '{RADEK}' = celá věta, '{0}'..'{x}' = položka v pořadí z věty
 • [import] oprava nefunkčního importu dat a nastavení
 • [import] oprava importu do agendy Spočítané hodnoty
 • [import] lokální snímače v Osobách, Vozidlech, Návštěvních osobách, Návštěvních vozidlech a Identifikátorech, pokud je otevřený jako transfer
 • [web] podpora směrování přes proxy server


3.5.1.195 (19.09.2019) - Evidence a plánování pohotovostí, Secure ID mód pro naprogramování a zabezpečení ID karet typu Desfire, QR kódy v agendě zakázek, volba klidového stavu vstupů eXpanderu pro monitoring napájecích zdrojů, počítání osob v zónách a možnost zobrazit počet na displeji eSmartReaderu

Novinky:

 • Evidence a plánování pohotovostí
  • plánování pohotovostních směn konkrétním osobám
  • výpočet příplatků za pohotovost
  • hromadné a individuální plánování možné ve Windows aplikaci, ve webové aplikaci individuální
  • výpočet odpracované doby při souběhu směny běžné a pohotovosti
  • více o novince v samostatném dokumentu
 • Secure ID
  • zabezpečený formát karet a snímačů (ID karty typu Desfire EV1 a EV2)
  • programování karet pomocí snímače TWN4
  • každá licence Aktion.NEXT má vlastní šifrovací klíč
  • více o novince v samostatném dokumentu
 • QR kódy v zakázkách
  • vytvoření a tisk QR kódů, které směřují přímo na konkrétní zakázky nebo položky
  • rychlé nalezení zakázky nebo položky použitím funkcí fotoaparátu
 • Výchozí stav vstupů eXpanderu
  • využití pro monitoring napájecích zdrojů
  • uživatelské nastavení klidových stavů vstupů DOOR1, BUTT1, DOOR2 a BUTT2 na eXpanderu
 • Počítání osob v zóně
  • v definici akcí možné nastavit podmínku na počet objektů v zóně (osoby, vozidla, návštěvní osoba a vozidla)

Opravy a vylepšení:

 • [docházka] Minimální denní saldo (nastavení u směny) – Saldo je nyní uznáno pokud dosáhne minimální délky
 • [docházka] žádosti – doplněna informace o nároku a zůstatku do emailu s žádostí, doplněna informace o osobě provádějící změnu u žádosti, v přehledu žádostí přidán sloupec s datem podání žádosti
 • [docházka] oprava rozdělení žádosti – za určitých okolností se po rozdělení nastavil stav "smazaná"
 • [docházka] možnost nastavit u mzdové složky Toleranci přerušení na začátku a konci dne
 • [docházka] docházkové spočítané hodnoty na dashboard ve win, na webu a mApp nově reflektuje nastavení pořadí a Zobrazit vždy z uživatelského nastavení docházky
 • [docházka] možnost nastavit přítomnost i v rámci přidání jednoho průchodu, hromadného zadání, 2 průchodů (win/web)
 • [docházka] úprava počítání pracovních cest, pokud je odchod na pracovní cestu až po čase pro dogenerování intervalu (čas průchodu konce přerušení vždy na půlnoc – stejná chování jako při pokračování další den)
 • [docházka] oprava dialogu výběru sloupců v osobním a hromadném výkaze, pokud bylo zafiltrováno jen na některé typy MS a odebírala se složka jiného typu (dvojklikem v levém stromu), tak to odmazalo jinou složku než požadovanou (typicky tu první)
 • [docházka] oprava načítání schvalovaných hodnot po posledních změnách, úprava detekce směny při samostatném odchodu, oprava kontroly uzávěrky před ukládáním
 • [docházka] nově lze zadat poznámku ke generované akci/průchodu. Poznámka u akce/průchodu zůstává pokud se nezmění čas, typ akce nebo mzdová složka
 • [docházka] odebrání parametru Mzdová složka od plánované směny -> nemá význam, vždy je použito základní odpracováno, odebráno i z API
 • [docházka] úprava ukládání dat po výpočtu – kontrola do uzávěrku – ve velmi výjimečných případech se mohlo stát, že byla docházka uzavřena uprostřed přepočtu dané osoby -> osoba pak měla původní data smazána a nová nebyla uložena z důvodu nové uzávěrky
 • [docházka] oprava počítání Zákonného fondu (pokud byla ručně editovaná hodnota)
 • [docházka] korekce počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
 • [docházka] automatické přiřazování modelových směn – nyní je uvažována i vzdálenost posledního průchodu od konce směny, pokud se směny překrývají a mají totožný začátek (využitelné při střídání 8 a 12)
 • [docházka] osobní výkaz (win) – nyní lze na základě podmíněného formátování nastavit i barvu a font v denních datech
 • [docházka] Hromadný plán směn – naplánovaní akce přes rychlou volbu vyžadovalo právo na parametry docházky, které není pro tuto operaci není nutné
 • [docházka] oprava funkce „Povolit plánování“u složky Max. denní saldo - oprava načtení data přepočtu času OD
 • [docházka] doplnění optimalizace rychlosti načítání výkazů i pro tisky
 • [docházka] oprava chování, pokud je v rámci dne celodenní akce a navíc další průchody -> zpracováno jako další směna s nulovým fondem (kompatibilita s dřívějším chováním)
 • [stravování] do agendy Akce strávníků doplněna možnost stornovat i nákupy na automatu
 • [stravování] upozornění při objednávce z burzy/rezervy, pokud již nelze objednávku zrušit
 • [stravování] web - objednat stravu pro jinou osobu může i uživatel bez osoby, nebo s osobou bez kategorie strávníka. Při výběru jiné osoby, která má přiřazenou kategorii strávníka až v budoucnu, se automaticky přepne na první možný datum objednání
 • [stravování] oprava uložení změn u typu jídla při měně euro
 • [stravování] opravy chyb týkajících se využití rezervy v jídelníčku. Nová sestava 'Objednávky jídel jmenovitě dle středisek' do agendy Akce strávníků
 • [stravování] oprava editace reportu v agendě Akce strávníků na plnější databázi
 • [stravování] oprava vyhodnocení při výdeji přes půlnoc, že ještě lze objednávat přes burzu
 • [stravování] Jídelníčky – (web) oprava chyb při zobrazování jídelníčku
 • [stravování] Jídelníčky – (web) řazení jídel a oprava řazení typů jídla
 • [stravování] Jídelníčky – (web) oprava řazení jídelníčků a typů jídla
 • [stravování] import/export vzorového jídelníčku
 • [návštěvy] Typ návštěvy – přidání možnosti nastavení „Vyžadovat schválení navštívenou osobou", „Vyžadovat potvrzení doprovodem"
 • [návštěvy] povolení související akce Blokace přístupu a Poslední průchody pro návštěvní vozidla
 • [návštěvy] doplnění počítání v zónách (návštěvní osoby a návštěvní vozidla)
 • [návštěvy] počítání přítomnosti v zónách – doplnění výjimky, aby se pro Návštěvní vozidlo „Přívěs" přítomnost ani počty v zóně neřešily
 • [zakázky] doplnění položky QR kódu na úroveň zakázky a položky
 • [zakázky] tiskové sestavy QR kódy (netiskne se detail položky, pokud projekt neobsahuje žádnou položku)
 • [přístup] Ateas SDK 5.0.2, opraveno plynulé přehrávání obrazu v přijatých datech
 • [přístup] Vozidla – doplněna definici platnosti a blokace RZ (pro identifikaci pomocí čtení RZ), úprava funkce zablokovat přístup, aby blokovala daná vozidla na základě RZ
 • [přístup] oprava zobrazení práv na objekty (objekty s definovaným/aktuálním přístupem) – nad Skupinou snímačů, nad Skupinou oprávnění, nad Módy přístupu
 • [přístup] úprava výpisu typu přístupu, upraveny popisy v souvisejících agendách v Zobrazení (3 x organizační struktura).
 • [přístup] oprava, kdy šlo zobrazit přehled i pokud bylo vybráno více záznamů.
 • [obecné] web – doplnění nastavení přítomnosti u pro hromadné vložení, opravy přítomností
 • [obecné] web – doplněna možnost ručního nastavení přítomnosti v agendě Osoba a Hromadný výkaz
 • [obecné] oprava vyhodnocení práv na záznamy, aktualizace dokumentace, oprava vyhodnocení skutečných práv, úprava vyhodnocení práv pro stromové struktury (Org. struktura, HW struktura, Projekty)
 • [obecné] mobilní aplikace přihlášení – úprava šifrovaní komunikace s RSA výměnou klíče + identifikací jednotlivých příkazů jako ochrana proti opakovanému poslání odchyceného příkazu
 • [obecné] web – detekce rozdílné verze webapp a appserveru, detekce nedostupnosti appserveru z webapp
 • [obecné] mApp – doplněna možnost zobrazovat půldenní a celodenní docházkové události
 • [obecné] zrušena závislost nastavení Konfigurace sloupců – Vyžadovaný a Hlídat duplicity, nastavena závislost Hlídat duplicity a Nepovolit uložení duplicitních
 • [obecné] tiskové sestavy – implementace práv na záznamy
 • [obecné] přidání událostí Poplach doby otevření, Konec poplachu doby otevření do centra akcí
 • [obecné] web - drobné grafické opravy, posun sloupců ve fixní hlavičce i v případě použití ukotvených sloupců
 • [obecné] záznam právo – přidána možnost upravovat celý podstrom
 • [obecné] doplnění počítání objektů v zóně po průchodu na HW
 • [obecné] Činnosti – zrušeno zobrazení aktuálního data, pokud osoba/vozidlo nemá žádnou činnost
 • [obecné] oprava importu dat a nastavení
 • [obecné] uživatelská práva – oprava práva „visible" na sloupce, pokud neexistuje právo na agendu, pak odebrat i sloupce – způsobovalo rozpad stromu ve výběru sloupců
 • [obecné] Události – oprava zobrazení uživatelského sloupce od související agendy, pokud nebyl zároveň zobrazen i nějaký základní sloupec od související agendy
 • [obecné] skrytí záznamů pro nelicencované agendy v Tiskových sestavách, Uživatelských sloupcích, Zobrazení, Definici importu/exportu a ve Výchozí agendě v konfiguraci (uživatele i aplikace)
 • [obecné] web – oprava přidání průchodů a akcí
 • [obecné] oprava dialogu, pokud někdo edituje záznam jinému uživateli pod rukou
 • [obecné] zobrazení – implementace práv na záznamy
 • [obecné] AFT500 – povolení minimálního FaceId 10 místo původního 100
 • [obecné] AFT500 – upraveno chování nahrávání karet – pouze 9 karet k jedné osobě, FaceId pro obličej nekončí 00, ale pouze 0. Upraveno kvůli připojení hw po wiegandu, kdy je max FaceId 65535 - změnou 00=>0 navýšen počet možných osob pro AFT v aplikaci z 655 na 6553. Omezení platí pouze pro zakázky používající HW přípojený k AFT přes wiegand (např. AFT =>KMCE)
 • [obecné] Adresové body – "Maximální doba otevření poplach" – nastavení timeoutu od otevření dveří u snímače, po kterém se vygeneruje událost 115 (doba otevření poplach) a při zavření dveří 116 konec poplachu
 • [obecné] Centrum akcí – poslání emailu přidaní custom pro data a adresáta
 • [obecné] Centrum akcí - vyhodnocení podle počtu objektů v zónách
 • [obecné] nastavení jazyka pro okna (nebo texty) vzniklá v jiném než hlavním vlákně – někdy bylo špatně lokalizováno (dle Windows, ne dle jazyka aplikace)

Aktualizace firmware:

 • Nový FW pro eSeries snímače v. A7, FW LCD 49
  • eSmartReader - možnost předefinování standardních systémových textů na LCD uživatelskými - z agendy „Hlášení", přidána volba „Statické texty"
  • eSmartReader – doplněna možnost zobrazení infa docházky pokud je neznámý, zablokovaný nebo neplatný identifikátor
  • doplněna vlastnost nastavení adresového bodu "Nespínat relé" po průchodu
  • implementace PINové čtečky od HID


3.4.2.18500 (13.06.2019) - Optimalizace a opravy

Novinky:

 • [docházka] přepočet do data - možnost v konfiguraci aplikace (Konfigurace docházky) nastavit pevný datum přepočtu
 • [docházka] tiskové sestavy - přidání sloupců "SlozkaKod1", "SlozkaKod2" a "SlozkaKodExt" do datového zdroje "SlozkySouhrn"
 • [docházka] povolení plánování pro složky "Max. denní saldo"
 • [docházka] možnost zobrazovat Varování dle ZP jako Varování docházky - implicitně zapnuto u všech modelů
 • [přístup] identifikátory - přidán sloupec "Výchozí pro držitele", který se bude používat pro propojení se systémy, které umožňují pouze jednu kartu u osoby/vozidla

Optimalizace a opravy:

 • [web] hotfix pro popupokna související s verzí prohlížeče Google Chrome (nezobrazovala se žádná data ve formulářích)
 • [web] oprava hlídání práva na uzávěrku při rušení jiného typu uzávěrky
 • [web] oprava přesměrování na úvodní stránku po přihlášení automatickým windows přihlášením
 • [web] Jídelníčky - oprava řazení jídelníčků a typů jídla
 • [web] výběr sloupců - oprava drag and drop pro nové komponenty, úprava vzhledu
 • [web] drobné grafické opravy, posun sloupců ve fixní hlavičce i v případě použití ukotvených sloupců
 • [web] přepnutí jazyku na liště v aplikaci, uloží nastavení k uživateli (mimo systémové účty)
 • [docházka] WinClient - sloupec "Plánovaná směna" do denních dat v osobním výkaze
 • [docházka] hromadné rozúčtování - výběr cílové složky včerně poznámky a zkratky
 • [docházka] oprava - pro toleranci odchodu se aplikovala hodnota z tolerance příchodu
 • [docházka] oprava nefunkčního tisku z hromadného výkazu při volbě "Všechny záznamy"
 • [docházka] oprava možnosti schválit neschvalovanou složku ve webu za specifické kombinace nastavení
 • [docházka] oprava automatických uzávěrek
 • [docházka] optimalizace načítání dat do výkazů
 • [docházka] oprava situace, kdy je v rámci dne celodenní akce a navíc další průchody (zpracováno jako další směna s nulovaným fondem - kompatilibita s dřívějším chováním)
 • [docházka] oprava započítání samostatně počítaného intervalu začínajícího o půlnoci v den bez jiných průchodů
 • [stravování] oprava editace objednávky v případech, když již nějaké porce byly odebrané
 • [stravování] oprava objednávání z win aplikace, kdy se uživatel přihlásil jako SystemAktionID/SystemAktionDomain
 • [stravování] nová sestava "Objednávky jídel jmenovitě dle středisek" v agendě "Akce strávníků"
 • [stravování] oprava editace popisu jídla u jídla v jídelníčku
 • [stravování] oprava uložení podmínek vyhodnocení cenové hladiny v kategorii
 • [stravování] oprava pro zadávání rezervy v jídelníčku po vypršení termínu na změnu výdejny, oprava zobrazení počtu volných porcí, když do vyčerpání maximálního počtu porcí zbývá méně než počet porcí v rezervě, oprava možnosti objednat když je vyčerpán maximální počet porcí a jsou nabídnuté porce v burze
 • [stravování] oprava počítání ceny jídla při "Zdroj ceny: Jídlo jídelníčku"
 • [stravování] oprava, aby se při změně počtu rezervy porcí v jídle jídelníčku promítl počet také do objednávání
 • [stravování] opravy chyb týkajících se využití rezervy v jídelníčku
 • [stravování] oprava pro editaci reportů v agendě "Evidence strávníků"
 • [stravování] oprava hromadného objednávání a hromadného rušení objednávek (chyba se projevila s novými komponentami)
 • [obecné] oprava nežádoucí editace v seznamech po aplikování layoutu
 • [zakázky] výchozí layout pro agendu Výkaz zakázek
 • [přístup] přehled přístupů (generované sloupce podle adresových bodů) nemá výchozí layout, ale zapnuto zobrazování sloupců základní agendy (pokud si zákazník vytvoří svůj layout, zobrazí se mu pouze sloupce, které vyjmenoval)
 • [obecné] oprava ukládání group summary položek (součty za skupiny) do zobrazení
 • [obecné] oprava pamatování si fixovaných sloupců a jejich pořadí
 • [obecné] organizační struktura v osobním výkaze a stravování - opravy, chybějící data ve stravování, jiné výsledky v hromadném a osobním výkaze
 • [přístup] oprava zadání a editace evidenčního čísla - v agendě "Osoby" a "Vozidla" nešlo zadat delší číslo než 13 znaků
 • [licence] oprava kontroly licence při otevírání agendy, pokud má jeden nebo více modulů, do kterého agenda patří, propadlou trial licenci a zároveň jiný modul je platný
 • [licence] oprava trial licencí na moduly - zobrazení trial agend v navigátoru
 • [uživatel] práva na záznamy "Osoby", "Vozidla" - opravena chyba při nastavení práva na organizační strukturu (při změně z "Děděno od nadřazené struktury" na "Děděno od role")
 • [uživatel] oprava stavu, kdy má uživatel přímé právo "Zobrazit", ale právo "Sledovat data" dědí od organizační struktury - pro osoby s takto nastavenými právy se nezobrazovaly události
 • [role] oprava mazání role, kopie role
 • [dashboard] oprava zobrazení docházkových parametrů na dashboardu, pokud nebyla aktivní licence na přístup, oprava zobrazení položek po výběru jiného zobrazení
 • [webAPI] oprava vyhodnocení vstupního parametru "TimeFrom" a sestaveni sql dotazu při voláni funkce "GetScheduledAction"
 • [lokalizace] oprava špatného uložení lokalizovaného názvu, pokud se text editoval v jiném jazyce (např CZ) než je jazyk zobrazení (např DE) (bez otevření lokalizačního formuláře)
 • [návštěvy] návštěvní vozidlo - logování ukládaní vozidla
 • [centrum akcí] akce odeslání emailu - přítomnost v zónách - zohlednění automatického rušení přítomnosti (osoba se posílala jako přítomná)
 • [export dat] optimalizace velikosti souboru s exportem dat a nastavení


3.4.1.18208 (26.04.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [obecné] kontrola duplicit - prázdné nebo NULL hodnoty se nepovažují za duplicity
 • [salto] oprava komunikace
 • [stravování] oprava chyby Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ#PorSour6AC0A560A68B9BE0'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#PorSource'.
 • [stravování] jídelníček: V případě, že se mají do nového jídelníčku dle konfigurace přednastavit všechny výdejny se přednastaví pouze výdejny, na které má uživatel právo. Oprava výmazu jídelníčku.
 • [stravování] kategorie: při přidání druhu jídla včetně všech typů se přidají pouze typy, na které má uživatel právo
 • [stravování] oprava zobrazení Pokrytí objednávek při vypnutém "Horizontální zobrazení"
 • [stravování] jídelníčky - aplikace ZaznamPravo na jídelníčky a typy jídla
 • [stravování] jídelníček - aplikace ZaznamPravo na zobrazeni jídelníčkú a výdejen
 • [stravování] oprava vyhodnocení při výdeji přes půlnoc, že ještě lze objednávat přes burzu
 • [stravování] oprava db procedury proc_UdsDatapackInsert, ošetření znaku apostrof
 • [docházka, plugin] oprava chybových stavů v pluginu GECO
 • [docházka, plugin] úprava plugin Mall
 • [docházka, plugin] příspěvek na dopravu Fiege
 • [docházka] doplnění a oprava (úprava) chování složek typu Příspěvku za přesčas - rozdělení přes půlnoc se chová totožně jako Příspěvek za směnu (nyní lze použít např. k počítání příspěvku za svátek v rámci přesčasů v den začátku/konce směny pokud je směna započítáno do dne konce/začátku a tento den není svátek)
 • [dashboard] oprava refreshe na dashboardu
 • [web] oprava a vylepšení fixovaného záhlaví - aktualizace pozice při "vyjížděcím" menu a skrytí "přetékajících" okrajů
 • [web] oprava automatického přihlašování přes NTLogin
 • [web] oprava přepnutí na výchozí jazyk
 • [instalátor] zrušení souboru BaseClientObjects.dll a aperio.dll
 • [instalátor] opakované zjištění nainstalované verze, aby se předešlo spouštění všech skriptů znovu
 • [instalátor] nahrazení web instaleru pro .net 4.5.2 offline instalací (celý balík)
 • [obecné] oprava nullReferenceException ve frmEditu
 • [obecné] nastavení jazyka pro okna (nebo texty) vzniklá v jiném než hlavním vlákně - někdy bylo špatně lokalizováno (dle Windows, ne dle jazyka aplikace)
 • [role] oprava editace rolí, doplnění odstraněné metody do HwStrukturaService
 • [eSeries] Akce v zařízení - přidání události "Tlačítko uvolněno"
 • [databáze] oprava vlastníka db tabulek
 • [návštěvy] oprava "Nový" v agendách Návštěvní osoba, Návštěvní vozidlo
 • [přehledy] výchozí layout pro seznam agendy Uživatelský přehled


3.4.0.18125 (16.04.2019) - Dashboard, Moje objednávky, kompaktní režim a vylepšení webové aplikace, kontrola docházky

Novinky:

 • Dashboard
  • přehled většiny důležitých informací ze systému na jednom místě
  • moje úkoly – počet uzavřeno/potrvzeno/zkontrolováno
  • využití licence, kontakt na technickou podporu, pracovní výkaz, průchody a akce, novinky Aktion
  • další funkce v další verzi aplikace
  • více o novince v samostatném dokumentu
 • Moje objednávky
  • přehledné zobrazení objednávek – již není nutné listovat po dnech, jestli mám objednáné jídlo
  • souhrn objednávek na celý týden na jedné stránce
  • dostupné ve webové aplikaci i na kiosku pro objednávání stravy
  • více o novince v samostatném dokumentu
 • Vylepšení a optimalizace webové aplikace
  • možnost nastavení tzv. kompaktního režimu – menší font písma, menší odsazení, to znamená více viditelných dat najednou
  • globální nastavení pro všechny uživatele, pro konkrétní uživatele je pak možné toto nastavení změnit
  • zalamování názvu sloupců, pevná výška tabulky na obrazovce, definice způsobu přihlášení a nastavení výchozího
  • nastavení v Konfigurace aplikace, konkrétní uživatel pak může své nastavení změnit ve webové aplikaci (Konfigurace)
  • možnost restartovat webovou aplikaci z win klienta
  • kontextové menu a možnost fixace sloupců ve všech agendách
  • kalendář kolegů a podřízených - fixní hlavička a fixace prvního sloupce se jménem a příjmením osoby, základní export do XLSX
  • více o novince v samostatném dokumentu
 • Kontrola docházky
  • třetí stupeň ověření docházkových dat (zpravidla pro zaměstnance, kteří docházku nejprve zkontrolují a až poté dojde k potvrzení a uzávěrce), funkce „nezamyká" data a průchody, tj. je možné je dále editovat
  • více o novince v samostatném dokumentu

Opravy a vylepšení:

 • [web] oprava chování hlaviček gridu (nemožnost změnit rozměr, zasekávání při změně v IE, apod.) po callbacku a datacallbacku (např. zobrazení výběru sloupců)
 • [web] doplnění resources a oprava drag and drop a výběru sloupců v IE na Win7
 • [web] přidat průchody možné i nad sloupci Začátek skutečný a Konec skutečný
 • [web] webterminal - výběr akce - přidáno tlačítko Zrušit
 • [web] refresh 20 vteřin na stránce s informací o upgrade, tím se automaticky zobrazí web, když se upgrade dokončí
 • [web] zalamování plánovaných akcí v osobním výkaze dle šířky sloupce
 • [web] řešení dlouhých názvů v menu v cizích jazycích zalomením
 • [web] Jídelníčky - úprava zadávání cizojazyčných názvů pokrmů
 • [web] Jídelníček - oprava zobrazování názvu porkmu
 • [web] Jídelníčky - oprava chyby při zobrazení
 • [web] Jídelníčky - oprava načítání lokalizačních sloupců
 • [win] ukládání fixace sloupců do zobrazení
 • [win] konfigurace způsobu přihlašování pro windows aplikaci, pamatování si stavu přihlašovací obrazovky, možnost změna jazyka na přihlašovací obrazovce, kontakt na technickou podporu na přihlašovací obrazovce a dashboardu
 • [win] odkazy na technickou podporu a historii verzí na záložce nápověda
 • [win] definice akce - přidání časového omezení na svátek, S1, S2 a S3
 • [win] adresové body - nový sloupec "Je přístupový" (informace, zda adresový bod čerpá přístupovou licence)
 • [win] adresové body - úprava výchozího zobrazení
 • [win] oprava zobrazení detailu historie Uživatel - ZaznamPravoControl
 • [docházka] možnost definice minimálního a maximálního přesčasu před a po směně (vůči jádru)
 • [docházka] možnost určit délku půldne pro mzdovou složku – Dle Fondu, Průměrného fondu, Smluvní doby a Jádra
 • [docházka] jako typ hodnoty zdroje součtové složky lze nově zvolit i hodnota "Z minula" a hodnota "Přenos"
 • [docházka] možnost u mzdové složky nastavit podmínku pro zápočet dne – dle minima pro zápočet, dle fondu, průměrného fondu, jádra a pokud je celodenní akce
 • [docházka] hromadný plán směn - možnost naplánovat akci více lidem na více nesouvislých dnů
 • [docházka] nové tiskové sestavy 2019
 • [docházka] varování "Nespárovatelný průchod" nově pokud směna začíná odchodem, následuje odchod po půldnu, dva příchody po sobě
 • [docházka] oprava - bylo možné vložit hodnotu do složky, i když měla zakázanou editaci - web i win
 • [docházka] žádosti - oprava načtení nového nároku, pokud je nové období částečně uzavřeno
 • [docházka] oprava počítání příplatku, pokud je odchod na neuznané přerušení a čas je kratší než minimální délka intervalu
 • [docházka] oprava krácení uznaného intervalu přesahující Maximální délku intervalu - pokud byla krácená část delší než maximum, také se zarovnala na maximum
 • [docházka] oprava generování přestávky při počítání ze souvislého intervalu pokud existovaly dva intervaly se zákazem nahrazením přestávkou za sebou a první byl přesně v délce přestávky
 • [docházka] oprava počítání kluzných expirací do budoucna
 • [docházka] oprava kombinace Maximum za směnu a Omezení dle dopočtu, pokud je interval omezen dopočtem horím i dolním a zároveň jde o uznanou složku
 • [docházka] změna názvů sloupců v přehledech - Status uzávěrky -> Uzávěrka, Varování neschválené hodnoty -> Neschváleno, Varování výpočtu -> Varování
 • [docházka, stravování] oprava filtrování dle organizační struktury v osobním výkaze a v seznamu strávníků
 • [stravování] oprava kontroly počtu uživatelů stravování při editaci Role
 • [stravování] výdej - oprava jazykové lokalizace názvů jídel a druhů jídel; optimalizace procedury pro informační terminál
 • [stravování] oprava práv na osoby v Evidenci strávníků a Akce strávníků podle práv přihlášené osoby
 • [stravování] úprava přepočtů na základě editace kurzovního lístku a možností, že odběr jídla z automatu má být započítán do jiného dne než při importu
 • [stravování] při kopírování typu jídla se kopíruje také cena
 • [stravování] nastavení měny u typu jídla (koruny nebo eura)
 • [obecné] nový výchozí skin windows aplikace „The Bezier"
 • [obecné] nové sloupce „Minimální kvalita otisků" (agenda Osoby) a „Typ přístupu" (agenda Osoby, Vozidla a Organizační struktura)
 • [obecné] nový sloupec „ID zařízení" (agenda Adresové body), který slouží pro jednoznačnou identifikaci (například pro zadání čísla zařízení dle projektové dokumentace)
 • [obecné] skenování otisků - porovnávání ISO otisků, vracení konfliktní osoby při nalezené shodě
 • [obecné] nové komponenty DevExpress 18.2.7
 • [obecné] u přihlášení doménového uživatele SystemAktionDomain se hlídá i přiřazená osoba (přes atribut v AD), pokud tento uživatel osobu nemá (nelze spárovat uživatele z AD s osobou v Aktionu), nemůže se nyní přihlásit
 • [obecné] Licence - eXpander jako přístupový adresový bod
 • [API] nové funkce pro modul Zakázky
 • [návštěvy] lze zadat minimálně 1 měsíc pro platnost dat
 • [zápůjčky] pokud není u typu předmětu vyžadováno potvrzení, tak při zapůjčení předmětu a identifikaci osoby kartou/otiskem není zobrazeno informační okno o zapůjčení
 • [HW a CommServer] eXpander - oprava přímého ovládání na relé 2 (svítila červená led na snímači 1)
 • [HW a CommServer] CommServer - oprava synchronizace Tablet adresového bodu
 • [HW a CommServer] EFG adresový bod - rekonfigurace paměti se vykoná až po vyčtení dat z HW
 • [HW a CommServer] výběr ze základních obrazovek pro terminál AXT (detail adresového bodu – parametr Obrazovka)

Aktualizace firmware:

 • Nový FW pro eSeries snímače v. 86, FW LCD 44
  • doplnění offline události pro druhé dveře u eXapnderu v2
  • oprava chyby CRC na lince 485
  • oprava maximální doby otevření
  • oprava výpisu stavu relé 2 eXpanderu
  • oprava zhasínání displeje docházkového snímače eSmartReader
  • oprava zobrazení textu po zavření infa docházky
 • Nový FW pro terminály AXT v. 18100 - podpora pro výběr obrazovky (detail adresového bodu)


3.3.2.17668 (18.02.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [stravování] oprava občasné chyby z přepočtu hlášené v logu
 • [stravování] oprava ukládání datapacku KategorieStravnikaOsobaServerDataPack
 • [eSeries] oprava zakládací procedury
 • [eSeries] nastavení vlastnosti Snímač - Docházka podle toho, jestli je nebo není docházka licencovaná
 • [stravování] zamezení výjimečně se vyskytující duplicity uniq indexu v prac. tabulce v SQL funkci pro seznam Evidence strávníků
 • [stravování] oprava chyby při opravě průběhu konta
 • [cloud] doplnění resoureces, přidán text k nápovědě "Popis předpisů"
 • [cloud] inidividuální nastavení předpisu - doplnění Dnů pro uplatnění ke směně, úprava a doplnění nápověd
 • [cloud] v editace expanderu, zjištění že se jedná o EX verze 2
 • [cloud] mazání osoby - druhé potvrzení
 • [cloud] Rozlišení EXv2 ve sloupci "Zjištěný firmware"
 • [eSeries] implementace příkazu 0xEF
 • [web/cloud] docházka - Přidání/Editace průchodu/akce (+ hromadné vložení průchodu/akce) - změna datumu akce ovlivňuje možný výběr mzdové složky dle předpisu na daný den. Oprava validace, pokud není dostupná žádná složka
 • [dochazka] oprava/doplneni aplikace prav na zobrazeni mzdovych slozek
 • [cloud] doplnění nastavení EX a resources
 • [cloud] Expander V2 (zatím bez detekce z FW), zamezeno zapnout přístup osobě, pokud má email shodný s jinou osobou z firmy (osoby bez přístupu do webu/mapp stále mohou mít shodné emaily, konfirugrace mApp jen pro dochazkove licence, lokaliazce, skrytí tklačítka smazat v agendě uživatele
 • [stravování] pro roli KASA právo na tabulky Catering_NakupCizi_Pokladna a Catering_NakupCizi_PokladnaPolozka
 • [databáze] oprava nastavování compatibility levelu na databázích
 • [WebAPI] přidání logování zpracování dat do funkce GetPassByPerson z důvodu zjištění chyby přetypování u zákazníka. Přidání funkce pro odebrání identifikátorů osobě
 • [eSeries] oprava zakládání eSerie adresových bodů
 • [přístup] zakládání adr. bodů bez zvůkového alarmu po max. době otevření
 • [přístup] pokud není právo přístupu na snímač - Pokus mimo časové pásmo => Neznámá karta
 • [mobilní aplikace] oprava práv pro zobrazení menu Docházka
 • [docházka] oprava lokalizace mzdových složek v Info docházky na terminál
 • [stravování] nastavení práv pro roli KASA na tabulky stravování
 • [přístup] akce na adresový bod typu eReader - oprava nastavení akce na snímač 1 (zůstávala svítit červená LED po nastavení standardního režimu a restartu comm serveru)
 • [práva] oprava aplikace práva EditableAccess pro přístup typu SkupinaSnímačů, doplnění Editable vlastnosti do OsobaFaceControl a OsobaBiometrieControl
 • [docházka] plugin Stravenky - rozšíření na omezení Příspěvku na OOPP
 • [cloud] oprava adresy sídla v patičce emailu
 • [docházka] oprava nastavení pořadí složek pro plánování, oprava duplikování složek u plánování a žádostí


3.3.1.17492 (18.01.2019) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [eXpander] doba sepnutí relé od Snímače 2
 • [docházka] oprava výchozí hodnoty parametru "Nezobrazovat v žádostech"
 • [docházka] oprava pluginu Relaxays
 • [eSeries] nový firmware 7E - Oprava doby otevření po průchodu – způsobovalo zvukový alarm po maximální době otevření i při zavřených dveřích.
  Oprava chyby CRC na lince 485 (slave snímač a eRelay)


3.3.0.17471 (16.01.2019) - eXpander v2, Webové jídelníčky, Hromadné odvádění práce na zakázkách

Novinky:

 • Expander v2 - pouze s fw 78 a novějším
  • ovládání dvou dveří pomocí jednoho eXpanderu a 2 snímačů (1. snímač ovládá jedny dveře a 2. snímač ovládá druhé)
  • přidány vstupy BUTTON a DOOR (nyní tedy na zařízení 2x vstup DOOR a 2x vstup BUTTON)
  • ovládání 2. relé a 2. snímače tlačítkem
  • konfigurace hlídání násilného otevření na 2. snímači
  • povolení módu otevírání nezávisle na oba snímače
  • zakládání eXpanderu s vypnutým zvukovým alarmem po době otevření
  • oprava přímého ovládání na relé 2 (svítila červená led na snímači 1)
  • automaticky založené akce - změna vstupu Tlačítko2 na ChybaTiskárny (událost, která nemůže na eXpanderu nastat)
  • agenda Definice akce - výchozí layout pro seznam - schování systémových akcí (od eXpanderu)
  • oprava alarmových akcí, konfigurace - hlídat násilné otevření + zvukový alarm po násilném otevření ze snímače 2
 • Webové jídelníčky
  • jednoduchý nástroj pro vytvoření, editaci a smazání jídelníčků
  • využití např. pro dodavatele stravy, kteří nemají přístup na server (Windows klienta), a uživatele, pro které je webová aplikace přehlednější
  • možnost převzetí celého jídelníčku z předchozích dnů, případně pouze struktury jídelníčku
  • vytváření pokrmů, nastavení cen, alergenů a energetické hodnoty přímo ve webové aplikaci
  • Více v samostatném manuálu
 • Hromadné odvádění práce na zakázkách vedoucím pomocí mobilní aplikace
  • hromadné zahájení, ukončení a zrušení plnění
  • zjednodušení zahájení a ukončení práce na zakázkách
  • informace o již ukončené a zahájené práci na zakázce v seznamu účastníků
  • více v samostatném manuálu pro modul Evidence zakázek
 • Automatické objednávky pokrmů
 • Hromadné objednávání, hromadné rušení objednávek stravy

Opravy a vylepšení:

 • [stravování] automatická objednávka: oprava hlídání termínu objednání, potlačení čtení zbytečného nepotřebných objektů z databáze
 • [stravování] hromadné objednávání, hromadné rušení objednávek, do Objednávky zápis způsob objednání
 • [stravování] hromadné objednávání ze seznamu Evidence strávníků a Akce strávníků
 • [stravování] oprava hromadného rušení objednávek z Akce strávníků pomocí "Smazat"
 • [stravování] úpravy pro automaty a přehledy ohledně nákupů jídel na automatech. Oprava zápisu historie do HistorieUdsDataJidlo
 • [stravování] oprava načítání pokrmů do cache
 • [stravování] tisky z gridů
 • [stravování] rozlišení objednávky stravy web/kiosek
 • [stravování] na informačním terminále výdeje se při opakované identifikaci stejného strávníka zobrazí další objednané nevydané jídlo. Z view view_2IMAOFF vyloučeny osoby s nezadanými nebo nenumerickými osobními čísly
 • [stravování] oprava zobrazení Strávník na prázdné databázi. V detailu strávníka v záložce Objednávky možnost zobrazení bar na více řádků
 • [stravování] opravy pro prázdnou databázi
 • [stravováni] oprava historie, optimalizace načítání seznamu přiřazených osob do detailu kategorie
 • [stravování] oprava zobrazení některých přehledů v historiích, oprava zápisu do historie.
 • [stravování] doplnění parametru do globální konfigurace stravování "Datum nakoupeného jídla na automatu dle"
 • [stravování] Akce strávníků - reload po mazání
 • [stravování] opravy do způsobu objednání
 • [stravování] při jazykové lokalizaci stačí pro objednávání zadat cizojazyčné názvy jídel u pokrmů (nemusí být uloženy u jídel v jídelníčku)
 • [instalátor] možnost instalace SQL Server 2014 Express SP3 pro Windows 7 a nižší (nebo 32 bitové OS) a nebo pro Windows 8 a vyšší instalace SQL Serveru 2017 Express a SQL Server Management Studia 17.
 • [instalátor] při nové instalaci se již nezakládají defaultní data (osoba, vozidlo, org. struktura, hw struktura, adresové body, kom. linky, identifikátory, skupiny snímačů a zóna) pro plnohodnotnou licenci
 • [instalátor] změna defaultního hesla na eBoxech
 • [aktualizace aplikace] vylepšený dialog pro kontrolu nové verze, možnost instalace nové verze, průběh stahování, dialog není modální, během stahování je možná souběžná práce v aplikaci.
 • [aktualizace aplikace] úprava notifikace instalace nové verze uživateli
 • [mobilní aplikace] serverová část - přidání práva na záložky Lidé a Ovládání, aby se daly schovat v mobilní aplikaci
 • [mobilní aplikace] serverová část - zakázky - zobrazení času ukončení daného projkektu-položky, pokud to bylo dnes
 • [mobilní aplikace] serverová část - zakázky - sčítání počtu aktuálně plnících osob, zobrazení nadzakázky, kde nejsem členem
 • [docházka] oprava zobrazení Modelu pracovní doby, pokud je zapnutá lokalizace záznamů
 • [docházka] model manažer - oprava výpočtu přestávky ve svátek bez průchodů
 • [docházka] oprava promazání expirace nároku
 • [dochazka] v nastavení "Pořadí mzdových složek pro plánování" přibyl parametr "Nezobrazovat v žádostech (web)" - složku lze plánovat v hromadném a osobním plánu (win), ale přes žádosti ve webu.
 • [cloud] oprava překlepů, úpravy nápověd, oprava typu lokalizačních soubrů nepřihlášení části - login, aktivace, zaslani hesla, oprava kopie předpisu obsahujícího pluginy
 • [cloud] nastavení individuálních předpisů - nápovědy, zaokrouhlení, lokalizace; Nové logo a favicon
 • [cloud] aplikace licencí pro vlastní předpisy a webapi, úpravy průvodce dle připomínek (texty, chování v závislosti na typu licence)
 • [cloud] úpravy módů dle požadavků, mazání módů
 • [cloud] doplnění módů otevírání a přístuptu, nastavení EX -> alarmová akce -> nelze nastavit pro přímé ovládání, další drobnosti
 • [cloud] módy přístupu, doplnění módu otevírání
 • [cloud] eXpander - režim relé i pro snímač 2
 • [cloud] módy otvírání včetně správy pro ER, ES, EX
 • [cloud] úprava skriptu pro update osob - odebrání identifikátoru/vstupního kódu - u neznámé karty zůstaval držitel
 • [otisky] nová verze knihovny pro převod templatů BIR->ISO - nastavuje správnou velikost do hlavičky výsledného ISO souboru, takže již není potřeba dělat to explicitně
 • [terminály] info na terminálech - oprava collation conflict u tmp tabulky
 • [lokální snímač] přidána detekce TWN4 a TWN3 v transparentním módu. Do TWN3 v transparentním módu nejsou posílána SecureID konfigurace. Přidáno obecné filtrování dat z čteček - přenášena jsou pouze data obsahující hexadecimalní a používané speciální znaky
 • [lokální snímač] oprava HS programování
 • [identifikátory] do db procedury IdentifikatorInsert/Update byly doplněna default hodnota pro parametr Bezpečnostní = 0, mohlo to způsobovat problémy v synchronizacích
 • [přístup] opraveno zobrazení data 31.12. v definici přístupových kalendářů
 • [obecné] oprava zobrazení práv na záznamy v detailu uživatele a role pro agendy Osoby a Vozidla
 • [obecné] oprava tiskových sestav pro agendy Skupina snimačů a Skupina Oprávnění (AgendaSloupecMulti - změna typu sloupců Název na typ string)
 • [obecné] odstranění nefunkčního exportu do obrázku na seznamech
 • [obecné] zrušení historie k agendě LogAkce
 • [obecné] oprava v některých případech nefunkčního Ctrl+C, Ctrl+V (technicky odstranění zkratek u tlačítek na toolbaru, ponechána systémová funkčnost)
 • [obecné] oprava zobrazení historie pro agendy Směny, Šablony kalendářů, Docházkové předpisy, Typy směn, Místní kalendáře, Svátky a Časové módy
 • [centrum akcí] oprava pomalého vyhodnocení akcí - pro textové akce (mail, http, tcp, udp) se tahají z db jen makra, která jsou použita v definici
 • [centrum akcí] doplnění resources pro MailAkce pro události Výpadek 230V, Napájení 230V OK, Vybití akumulátoru a Akumulátor OK
 • [WebApi] Zakázky - zrušení automatického přidání řešitele do účastníků
 • [web] úprava exportu do XLS a XLSX - summa času jako hodnota (typ buňky je stále text), ale lze ho použít pro výpočet
 • [web] db skript na opravu chybějících práv na kalendář kolegů
 • [web] výběr sloupců - oprava funkce drag and drop
 • [web] oprava načítání hodnot do dashboardu

Aktualizace firmware:

 • [AXT500] nový FW 17329 - oprava načítání textů - pády aplikace při startu
 • [Aktion Connector] nová verze 4.1.4 - oprava nastavení síťových parametrů zařízení eBox
 • [eSeries] nový firmware 7B, LCD firmware 42 - eXpander v2 pro ovládání dvou dveří, oprava čtení karet u externí čtečky AXR-110 u eReaderu, odpočty max. dob otevření se nulují po každém platném ID, stravování – vypnutí interní čtečky RFID ihned po přečtení karty až do doby dalšího výdeje


3.2.3.17312 (12.12.2018) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • [web] Oprava přidání/editace pracovní cesty. Pokud není vyplněn čas, nevytvoří se prázdný čas, ale zůstané původní.
 • [web] Doplnění možnosti přidat klientskou podmínku pro transfer
 • [přístup] Opraveno zobrazení data 31.12. v definici přístupových kalendářů
 • [návštěvy] Oprava automatického tisku při "Uložit a nový"
 • [přístup] Adresový bod vlastnost control - oprava rolování stromu po uložení
 • [obecné] Odstranění nefunkčního exportu do obrázku na seznamech
 • [cloud] Oprava zobrazení vypršení termínu pro aktivaci licence
 • [cloud] Doplnění chování průvodce pro nižší licence
 • [cloud] Možnost zapnout WebAPI pro uživatele včetně přegenerování klíče
 • [docházka] Lokalizace mzdových složek do Infa na terminály
 • [cloud] Wizard - oprava zadávání vstupního kódu a karty, zobrazení mApp pouze relevantní osobě, lepší parsing jména a příjmení, chybné zobrazení stránky s QR kódy, lokalizace, chyby při vkládání použitého vstupního kódu a karty a možnost opravit zadání
 • [cloud] Oprava mazání individuálního mzdového předpisu
 • [obecné] Práva na záznamy - mazání cache práv pro načítání seznamů dat
 • [docházka] Úprava časů u plánovaných směn po úpravě začátku/konce u směny
 • [web] Webterminál - možnost zrušit před potvrzením akce
 • [docházka] Export nastavení - z hr. výkazu nastaví vybrané osoby, období a aktuální laoyut; možnost neomezovat období
 • [docházka] Hromadný plán směn - oprava zobrazení sloupců v columnchooseru
 • [stravování] V Kategorii úprava, aby výchozí typ šel naklikat, oprava validace nepovolené výdejny, když se z kategorie vyřadí všechny výdejny. V tabulce Catering_Prepočet vynulován sloupec VypocetInfo, který zabíral velkou část místa v databázi
 • [web] Oprava určení kultury, pokud není žádná explicitně vybraná (UI bralo ze systému serveru)
 • [docházka] Duplicitní průchod nově jen při stejném směru
 • [docházka] Oprava výpočtu aktuálního nároku pokud je žádost na aktuální období a v plánu po novém nároku je čerpaná větší hodnota, než je nárok v aktuálním obodbí; drobná úprava výpisu průběhu aktuálního nároku
 • [eBox] LED signalizace - nedostupný AppServer, Nekomunikující hw
 • [eSerie] Adresové body - nastaven KeepaliveTimeout ze 120s na 110s kvůli watchdogu, upraveno zakládání adresových bodů, oprava nastavení maximální doby otevření
 • [stavování] Výdej - Oprava jazykové lokalizace názvů jídel a druhů jídel. Optimalizace procedury pro informační terminál
 • [docházka] Oprava načítání dat do tiskové sestavy z dochazkových výkazů (win) - po změně jakékoliv osoby se musel dát refresh nad hr. výkazem, jinak netisklo žádná data
 • [stravování] Zasekávání při pořizování jídelníčku: Seznam pokrmů do TransferEdit Název jídla se nyní již nebude načítat z databáze, což déle trvá, ale z Cache
 • [přístup] Správné vyhodnocení změny přítomnosti, pokud je ruční událost z mobilní aplikace
 • [obecné] Zápis přihlášené osoby do žurnálu. Pro všechny typy přihlášení web i win
 • [instalátor] Ošetření chybně zadaného portu při instalaci aplikačního serveru
 • [docházka] Plugin stravenky - oprava pokud je ručně vynulování - za některých okolností padalo
 • [web] Osobní výkaz - obnovení průchodu - za některých okolností padalo
 • [docházka] Počítání přestávek - někdy byl zkrácen interval prohledání
 • [žádosti] Oprava pokud není "Použít vždy poslední zůstatek" a je částečná uzávěrka a čerpaná hodnota po této částečné uzávěrce
 • [stravování] Oprava součtování v sestavách Počet objednaných jídel dle typů jídel v akcích strávníků. Oprava výpisu transakcí, kde někdy chyběly transakce za den, v kterých začínalo zařazení do nákladového střediska a začátek platnosti tohoto zařazení obsahoval kromě dne také čas
 • [eSmart] Výdej stravy - přidání EN a SK lokalizace
 • [cloud] Úprava skriptu pro update osob - odebrání identifikátoru/vstupního kódu - u neznámé karty zůstával držitel
 • [obecné] DB sktipt na chybějící indexy - Události (často používaná přerušení), PravoPristupSkupinaSnimac a její historie
 • [stravování] Oprava zaseknutí při uložení jídelníčku projevující se, když je zapnutá v konf. lokalizace záznamů a v app.serveru nebyl dosud v app.serveru načten PokrmCache.
 • [stravování] Oprava kopírování jídelníčku při zapnuté lokalizaci záznamů, kdy se při "Ceny převzít z typu jídla" nezkopírovaly názvy jídel
 • [Sallis] - Oprava zapínání Office módu kartou
 • [docházka] Oprava promazání expirace nároku
 • [web] Aplikace práv na kalendář kolegů
 • [dochazka] Práva na mzdové složky aplikovány i pro varování výpočtu, oprava výpočtu aktuálního zůstatku pro primární složky
 • [stravování] Oprava kopírování ceny jídel při kopírování jídelníčku když se cena nepřebírá z typu jídla. Aby pro každé nové jídlo se v databázi vytvořil nový objekt ceny a při změně ceny jednoho jídla se tato změna nepromítala do všech jídel zkopírovaných z jídla.
 • [obecné] Změna umístění logů Winclient z důvodů nedostatečných práv na zápis do Program Files (x86). Nové umístění je c:\Users\UZIVATEL\AppData\Roaming\AktionNEXT\WinClient.log. Obecně ApplicationData\AktionNEXT.


3.2.2.17088 (06.11.2018) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • Oprava programování HS identifikátorů
 • Nová návštěva - výběr návštěvního vozidla dle spz i pokud není dočtený celý seznam návštěvních vozidel
 • Vypnutí posílání příkazů do TWN snímačů, pokud není zaplé SecureID, znefunkčnilo to používání TWN3 snímačů přepnutých na Transparent Virtual COM port
 • IdentifikatorInsert/Update - default hodnota pro parametr Bezpečnostní = 0
 • Nastavení vyhodnocování FP na comm serveru na FpSecurityLevel = 6, FpTemplateMinLength = 150
 • Xml import export modul - oprava
 • Zadávání karet z lokálního snímače "Přiřadit a další", neposouvalo se na další záznam
 • Optimalizace výdeje stravy
 • Přidány aplikační práva na kalendář kolegů - zatím jen definice práv, zrušení práv na "Plná administrace žádostí"
 • Aktualizovaný popis GDPR procesů
 • Oprava zobrazení přístupu Skupiny snímačů, pokud je dle nadřazené úrovně
 • Zakázky - zrušení kontroly licence pro parametry ProjectsCount, ProjectTypesCount a ItemsCount
 • Oprava "skákání" řádků v detailu adresového bodu při editaci
 • Doplnění lokalizačních resources pro modul Zakázky
 • Mobilní aplikace (serverová část) - přidání příznaku "Obsahuje GPS souřadnice" do seznamu průchodů
 • Lokalizace seznamů typu strom
 • Zakládání eSerie adresového bodu - povolení vlastnosti "Snímač pro zadávání"
 • Stravování - Zahrnutí neimportované útraty na automatech do utracené částky v případě, že existuje funkce uf_Catering_Automaty_GetCenaNeimportovanychNakupu z rozšíření. Tj útraty zapsané v databázi automatů a doposud neimportované do aktionu
 • Oprava Výjimek módů otevírání - nedal se měnit časový plán
 • Stravování oprava burzy - Aby při zadání, od koho objednávku převzít se opravdu převzala nabídnutá objednávka od zadaného strávníka a při nezadání aby se převzala objednávka nejdříve nabídnutá


3.2.1.17002 (29.10.2018) - Optimalizace a opravy

Opravy a optimalizace:

 • Stravování - oprava db skriptu tisky
 • Web - oprava tisku z osobního výkazu/detailu
 • Mobilní aplikace (serverová část) - Zakázky - vydávání práce podřízeným
 • InterniCisloSecure už není editovatelné (identifikátory, osoby, vozidla)
 • Oprava Uživatelských přehledů - default parametr u db procedur
 • Stravování - typ jídla: Oprava promítnutí změny ceny typu jídla do Cache ihned bez nutnosti restartovat aplikační server
 • Oprava nefunkčního přepínání layoutů pro uživatelské přehledy, když bylo otevřeno více uživatelských přehledů
 • Stravování - Eliminace deadlocků na tabulce Catering_IDS_Filter
 • Stravování - oprava načtení pokrytí objednávek na prázdné databázi
 • Přidán sloupec Systémový u Import/Export Definice a Dávky - při kopii záznamu se nekopíruje
 • Cloud - doplnění parametru k aktivaci licence
 • Oprava portu pro externí antipassback, vždy se použil port 80
 • Identifikátory u osob a vozidel - oprava vyplňování datumů platnosti - při editaci se vyplnilo 8.10.2018 do platností
 • Oprava skriptu - výchozí práva na modul Zakázky pro uživatele Aktion
 • Stravování - Oprava výjimečně se vyskytující chyby při validaci první objednávky u nového strávníka


3.2.0.16948 (19.10.2018) - Modul Zakázky, Evidence zakázek pomocí mobilní aplikace, Vylepšené nastavení uživatelských práv

Novinky:

 • Modul Zakázky
  • Zdarma k vyzkoušení 3 zakázky, 3 položky a 5 účastníků (1 uživatel s právy na agendy ze složky Zakázky)
  • Evidence zakázek, servisů, projektů a dalších činností
  • Přehledné zobrazení průběžného stavu zakázek
  • Plánování projektů na časově omezenou dobu (pracovník může evidovat čas strávený na zakázce podle tohoto nastavení)
  • Porovnání plánovaných a odvedených časů
  • Export dat do informačních systémů
  Více v popisu modulu zakázky
 • Evidence zakázek pomocí mobilní aplikace
  • Snadná obsluha z mobilní aplikace Aktion
  • Přihlašování a odhlašování pracovníků v terénu
  • Geolokace při přihlášení a odhlášení pracovníka
  • V další aktualizaci hromadné zahajování a ukončování (tuto možnost bude mít pouze vedoucí)
 • Vylepšené nastavení uživatelských práv na záznamy
  • Detailní nastavení práv na záznamy pro všechny agendy SW Aktion.NEXT
  • Sekce „Práva na osoby" a „Práva na vozidla" přesunuty do „Práva na záznamy"
  • Určení viditelnosti / možnosti editovat / možnosti mazat konkrétní adresové body, organizační struktury, uživatele, hlášení apod.
 • Volba jazyka ve webové aplikaci a při přihlášení (platí pro osoby i uživatele)
 • Kioskový mód – volba jazyka při přihlašování
 • Možnost nastavení docházkového předpisu hromadně ze seznamu osob
 • Zobrazení textu žádosti při najetí na plánovanou/schválenou akci v Kalendáři kolegů, Kalendáři podřízených, Denních datech a Osobním plánu a žádostech
 • Export záznamů - slouží pro servisní zásahy (přenesení nastavení uživatelských sloupců, přehledů, mzdových složek apod. na jinou instalaci)

Více o novinkách najdete v popisu novinek a oprav ve verzi 3.2

Opravy a vylepšení:

 • Oprava detailového formuláře – zapamatování si stavu maximalizováno
 • Oprava nastavování přístupu pro konfigurační karty na AXT
 • Povolení akcí v zařízení i na komunikačním serveru, který není eBox
 • Oprava definice období – při přepnutí z období „Rok" na „Vlastní" nebyla zobrazena žádná data
 • Návštěvy, vozidla a přívěsy – SPZ pouze velká písmena a číslice
 • Oprava načítání návštěvní osoby/vozidla při zakládání nové návštěvy
 • Zrušení definice práv na záznamy pro agendy Osobní a Hromadný výkaz, Evidence strávníků a Strávník (nyní řešeno právy od osoby), Historie zápůjček, žádosti, Varování dle ZP, Zobrazení, Výkaz zakázek
 • Agenda Osoby - fotografie je zobrazena v hintu, jen když má uživatel právo fotografii zobrazit (Aplikační práva uživatele – Osoby – sloupce Fotografie)
 • Překlady tlačítek a hlášení pro eSmartReader (nedostupné offline, tlačítko Další, Zpět apod.)
 • Školení – oprava chyby při duplikovaném zadání povinnosti stejného školení na stejný datum vzniku
 • Oprava chyby při přesouvání snímače do jiné struktury
 • Možnosti korekce špatně importovaných přenosů v klouzavých obdobích
 • ATEAS – oprava posílání státu v SPZ vozidla
 • Při přiřazení ztraceného identifikátoru se zobrazí dotaz, jestli identifikátor přiřadit
 • Mazání záznamu pomocí klávesové zkratky CTRL+D namísto klávesy Delete
 • V horním ovládacím panelu v sekci Podpora nově odkaz na složku s manuály v PDF
 • Aktuální zobrazení a tiskové sestavy seřazeny v comboboxu podle abecedy
 • Povolení tlačítka „Porovnat nastavení" pro uživatele s právem na komunikaci s helpdeskem (Aplikační práva – Konfigurace aplikace)
 • WEB
  • Opravy aktivace tlačítka Uložit
  • Úprava nastavení zobrazení (možné uložit a uložit jako nové přímo v seznamu hned po změně)
  • Zobrazení historie průchodu a obnovení průchodu z historie
  • Průchody a akce – obnovení smazaného průchodu
  • Osoby, Hromadný výkaz – možnost hromadně nastavit docházkový předpis
  • V součtovém řádku byl přidán celkový počet přítomných osob
  • Zobrazení průběhu mazání záznamů ze seznamů včetně statusu jednotlivých operací
  • Možnost přepnutí jazykové mutace při přihlášení a v aplikaci (uživatel i osoba)
 • API
  • Oprava chyb v kontrole vstupních parametrů ActionType, IntervalBegin a IntervalEnd a oprava online dokumentace
  • Oprava kontroly překrývání naplánovaných časových akcí
  • Oprava ukládání dat DatumOd a DatumDo do tabulky Žádosti
  • Rozšíření možností mazání plánovaných akcí o volitelné parametry ValueDays, ValueTime, IntervalBegin a IntervalEnd
 • Docházka
  • Zápočet dne - přidána možnost „Nenulový fond mimo svátek"
  • Úprava zaokrouhlení při půldnech a liché délce směny (nyní se půlden na začátku zaokrouhluje dolů a půlden na konci nahoru)
  • Úprava určení průchodů ke směně
  • Při zaokrouhlení jednotlivých intervalů a omezení dle dopočtu upraveno chování tak, aby se omezení dle dopočtu uplatňovalo na nezaokrouhlený interval
  • Oprava generování celodenních akcí při více plánovaných celodenních akcích za sebou u nočních směn se zápočtem do dne konce
  • Varování u dne a Varování výpočtu, pokud je použita u průchodu nebo akce mzdová složka, která není přiřazena k modelu pracovní doby
  • Oprava určení průchodu ke směně, pokud směna končí Začátek přerušení, Konec přerušení se stejnými MS
  • Oprava chybového stavu při hromadné uzávěrce a volbě „Nepřevádět žádné hodnoty" nad osobou, která má potvrzení docházky pro dané období
  • Možnost zobrazit názvy součtů v hromadném plánu směn pod sloupcem Zaměstnanec
  • Oprava počítání zůstatku u součtových složek
 • Stravování
  • Akce strávníků - přiložení identifikátoru = nová objednávka
  • Webová a mobilní aplikace – výchozí datum pro objednání dle nastavení v Konfiguraci aplikace (Konfigurace stravování)
  • Po uzávěrce a přepočtech se nyní strávníci s chybami zobrazí na začátku seznamu
  • Oprava storna transakce s nákupy z Evidence strávníků
  • Oprava chyby ve výpočtu ceny nákupu, kdy je zadán větší počet řádků stejného jídla
  • Oprava, kdy se z přehledu ztratili strávníci, kteří měli zadáno nákladové středisko začínající v budoucnosti
  • Oprava chyby, kdy ve výstupu nebyly transakce na první den sledovaného období, když osoba měla platnost nákladového střediska od prvního dne tohoto období
  • Možnost omezení dotace na maximální částku dotace za den
  • Přidán parametr "Výchozí datum Web objednávání Dnes + dní" do globálního nastavení stravování
  • Web, Kiosek - doplnění výchozího dne pro objednání
  • Stravování - optimalizace přepočtů
  • Oprava zápisu uzávěrky stravy
 • Doplnění nových funkcí a opravy pro zařízení eSeries, FW 6B, LCD FW 3F
  • Zrušení stisků tlačítek, pokud běží offline timeout (stravování)
  • Výchozí parametry po upgradu FW
  • Nový příkaz pro HW reset LCD
  • Aktivní texty se na eSmartReaderu vypíšou před sepnutím relé
  • Oprava odesílání příkazu pro vyp/zap všech čteček do slave mohla narušit obsluha přerušení
  • Zrychlení resetu FP modulu o 250ms
  • Optimalizace - zrychlení startu zařízení o cca 2s (zrychlena detekce slave snímače)
  • Logování stavu reset/run u FP modulu
  • Kontrola stavu čteček v master a slave - v případě nerovnosti se slave přenastaví podle masteru (kromě režimu stravování)
  • Oprava zapínání čteček slave (přímo ve slave) po zapnutí napájení a při přechodech mezi online a offline režimy
  • Změny stavu IO "zablokováno" nyní chodí vždy, pokud není povolen externí RFID snímač
  • Oprava špatné adresy u odpovědí ze slave na server
  • Oprava zhasínání displeje eSmartReaderu


3.1.3.16264 (21.06.2018) - Optimalizace a opravy

Opravy - Docházka:

 • Historie Docházkové předpisy - nahrazení volání neexistujícího objektu Historie.
 • Plugin Stravné - doplnění možnosti podmínky Má/Nemá na daný den kategorii strávníka.
 • Uprava hledání průchodu v rámci přesčasových přítomností - někdy spadly do přescasu i průchody z následné směny.
 • Žádosti - při použití více PPV do emailu spatně zapisovalo jméno, šlo zadat o akci, která nemá určený typ, pokud nebyl povolený žádný typ akce u složky.
 • Výpočet docházky - generování celodenní akce jen do budoucnosti, oprava generování celodenních akcí, pokud je předchozí odchod ve 23:59 - generovalo více celodenních akcí.
 • Plugin ExpiracePřevodu -> úprava tak, aby poslední složka byla aktuální expirace.
 • Oprava tisků docházky pokud sestava obsahuje počítané sloupce v Master, padalo na parsování názvu.
 • Oprava načítání hodnot pro blokaci uzávěrky při varování na limity hodnot.
 • Oprava vkladání akcí na více dní (každý den).
 • Výpočet docházky - oprava pořadí volání metod pluginu.
 • Oprava určení průchodu ke směně, pokud jsou na sebe navazující Noční a Ranní.
 • Úprava limitu pro osamocený příchod na noční směnu.

Opravy - Stravování:

 • Oprava zápisu poznámky do objednávky při pořízení objednávky z aplikace.
 • Úprava výpočtu cenové hladiny, když existuje pro nastavení výjimek vyhodnocení cenové hladiny.
 • Změna datového zdroje pro sestavy Podklady pro fakturaci, oprava částky za vklady, když v průběhu období je strávníkovi ukončena platnost kategorie, oprava zadání desetinných čísel ve vkladu a výběru z aplikace, do config změna, že strava se prozatím bude přepočítávat jen v 1 vlákně.
 • Kategorie strávníka - výchozí u nové kategorie je "Podmínkou pro uzávěrku stravy je uzavřená docházka".
 • Částečné zrychlení přepočtů cen pro uzávěrku stravy.
 • Zrychlení views pro automaty a oprava částky MaxCena v view_2IMAON, oprava částky příspěvků v přehledu evidence strávníků a přehledu vlastností strávníků pro kasu.
 • Oprava zjištění nejbližšího dne a druhu jídla, na který lze objednat.
 • Oprava počítání příspěvků.
 • Zrychlení některých sestav z Evidence strávníků - hlavně Podkladů pro fakturaci. Do přehledu Evidence strávníků doplněny položky: Počet Objednaných jídel, Nakoupených jídel, Jídel z automatu.
 • Oprava výpočtu ceny jídla: V případě kdy v kateg. byl nastaven max. počet porcí pro druh jídla 1, testovat počty příspěvků za den a druh jídla a strávník si jednu porci druhu jídla objednal a další koupil, byl neoprávněně přiznán příspěvek i na nakoupenou porci.
 • Akce strávníků - nová objednávka: nově se přednastavuje současný den.

Opravy - Web, WebAPI:

 • Oprava nemožnosti změnit jazyk, úprava css - kompatibilita IE10 a 11 s překrýváním některých flex wrapperu.
 • Možnost vypnout extern. fonty z GoogleApis, doplněny některé chybějící klíče nebo hodnoty v resources.
 • Oprava problému s TimeEditem s Chrome 67 (dočasný HotFix od Devexpress).
 • Úprava určení CurentCulture pro jsLanguage.js.
 • Zvětšení polí pro časové akce v žádostech.
 • WebAPI - opraveno a přidáno ukládání parametru "ApprovalDate" ve volání funkce SetScheduledAction.
 • WebApi - odstranění ID_Uzivatel osoby v Zadost.ID_Schvalil a jeho nahrazení ID_Uzivatel WebAPI při ukládání plánovaných akcí ve volání funkce SetScheduledAction.

Opravy - Návštěvy:

 • Návštěva - přiřazený identifikátor - oprava, kdy se po uložení návštěvy už nezobrazoval.
 • Návštěvy - konfigurace - výchozí typ návštěvy při zakládání podle nastavení v konfigurace (Globální i Uživatelské).

Opravy - Obecné:

 • Zobrazení potencionální chyby při exportu dat a nastavení do MessageBoxu.
 • Historie Zobrazení - nahrazení volání neexistujícího objektu HistorieZobrazeni.
 • Prodloužení intervalu načítání dat do seznamů kvůli dlouhtrvajícím přehledům.
 • Nová lokalizace (zejména DE).
 • Oprava částečné aktualizace - u objektů se bere CasZmenyProAkt místo CasZmeny.
 • Přímé ovládání - oprava pokud je u comm serveru (eBoxu) jiné časové pásmo než u adresového bodu.
 • Detailové obrazovky - pamatování si stavu ukládacího tlačítka - Uložit/Uložit a nový/Uložit a zavřít.
 • eSerie - nový fw 68.
 • Dokumentace - Pracovněprávní vztahy.


3.1.2.16129 (28.05.2018) - Optimalizace a opravy

Opravy - obecné

 • Report designer - zrušení dialogu s dotazem, jestli převést bindings => Expressions
 • Osoba - Nákladová střediska - povolení hromadné změny
 • Opravy lokalizací
 • Oprava automatického mazání starých záznamů
 • Opraveno zobrazení Konfigurace aplikace

Opravy - docházka

 • Zadavání průchodů - každý den již není zavislý na každý den dle směny, ale naopak vylucující možnost
 • Úprava příplatku za směnu s dělením přes půlnoc (do dne začátku a svátkem v den konce) a omezením začátku
 • Oprava generování nočních celodenních akcí, pokud jich je více za sebou
 • Oprava určení noční směny, pokud jsou průchody v rámci odpolední směny
 • Plugin pro výpis expirace v dalších obdobích do složek

Opravy - web

 • Oprava vyhodnocení práva na SW terminál, pokud je mApp povolena přes skupinu snímačů
 • Oprava ukládání cookie - chybně si pamatovalo u dlouhodobých cookie jen v rámci instance, oprava přepínání PIN/HESLO, oprava lokalizace v hromadném přidání akce
 • Výchozí layout pro seznam směn

Opravy - stravování

 • Oprava chyby při přidávání sloupce do seznamu Akce strávníků v Zobrazení

Opravy - přístup, firmware

 • Salto - zjišťování a výpis stavu AP
 • Salto - posílání přímého ovládání jen pokud není office mód, oprava komunikace v novém monitoru správce, vyčítání stavu adresového bodu (aktuální stav je/není office mód)
 • Salto - parametr "Office mód kartou"
 • Opravy aktualizace stavů ve správci zařízení
 • eSmartReader - oprava chybně volané žádosti o info, pokud bylo stisknuto tlačíto s kódem klávesy 60 (F6)


3.1.1.16048 (14.05.2018) - Optimalizace a opravy

Opravy - obecné

 • Aktualizovaná SK, EN a DE lokalizace.
 • Oprava Hromadných změn.
 • Oprava mazání položek hlášení.
 • Oprava editace Hlášení položka, pokud je hlášení použito v DefiniciAkce.
 • Zobrazení celé verze aplikace do login obrazovky, do hlavního okna i do instalátoru.
 • Změna algoritmu šifrování hesel.
 • Instalátor - výjimka do firewallu pro WinClienta - kvůli komunikaci pro Monitor správce.
 • ImpExpLog - zobrazení detailu.
 • Doplnění a oprava historických dat pro pracovní jednotky resp. nákladové okruhy.
 • OCR čtečka - výchozí nastavení dataBits na 7 bitů.
 • Oprava Webkamery - nelze udělat obrázek pokud není aktivní video.
 • Oprava txt importu záporných hodnot (-6,25) do spočítaných hodnot (TimeSpan, -6:15).
 • Importní dávka - automatické spouštění - generování času dalšího spuštění i když spouštění dávky skončí chybou.

Opravy - docházka

 • Oprava mazaní osoby pokud byla schvalovatelem, nebo schvalujícím.
 • Oprava mazání Šablon kalendářů.
 • Úprava počítání pracovních cest - u pokračujicí cesty začíná den až nějakým průchodem (dříve se očekávalo odpracováno).
 • Výpočet docházky - pokud je příplatek za směnu (např. svátek) na přelomu dne, směna do dne konce, svátek v den začátku a je nastaveno u složky dělit přes půlnoc a zároveň není nastaveni "obě části ponechat u dne dle zápočtu" je nyní hodnota příplatku uložena do dne začátku.

Opravy - web

 • Drobné úpravy vzhledu Webu.
 • Oprava validace půldnů.

Opravy - přístup, firmware

 • FW pro AXT - 16003.
 • AXT500 - pouze výdej stravy - nahrání do terminálu.
 • Adresový bod AXT - přidání vlastnosti "Pouze objednávání stravy" - vyvolávání objednávání stravy bez stisku tlačítka na AXT - nutný fw AXT.
 • Monitor správce - posílání událostí o změně stavu adresového bodu(čas komunikace, čas aktualizace,..) z comm serveru až na klienta místo cyklického dotazování se na stav adresového bodu.
 • Mobilní aplikace - serverová část - přidání hodnoty Odpracováno ke konkrétnímu dni u posledních průchodů.
 • Mobilní aplikace serverová část - mazání průchodů.
 • Oprava přehledů Objekty s aktuálním/definovaným přístupem u HW struktury a Módů přístupu.

Opravy - návštěvy

 • Oprava ukládání při editaci vozidla.
 • Oprava historie pro související agendy (Osoba, Organizační struktura, Typ návštěvy).
 • Opravy Uložit + další, historie návštěv na konktétní datum, ukončení návštěvy z detailu, aby se netvářila jako rozeditovaná.
 • Oprava historie tiskových sestav v typech návštěv.
 • Oprava historie datapacků.

Opravy - stravování

 • Oprava uzávěrky stravy (chyba Není právo na uzavření stravy).
 • Oprava zacyklení při automatickém přepočtu cen nakoupených jídel na uzavřené období, oprava validace objednavky z webu, když max. počet porcí na druh jídla v kategorii je 1, mírné zrychlení načení seznamu evidence strávníků.
 • Zrychlení procedur výdeje. Oprava kopírování jídelníčku, když u zdrojového jídla nebyl zadán pokrm.
 • Zrychlení načítání přehledu Evidence strávníků a jmenovitého přehledu objednaných jídel ve Výdejně a Výdejním místě.
 • Oprava sestavy Evidence strávníků (zahrnutí nákupů).
 • Oprava, aby se zadaný osobní minimální zůstatek hlídal také pro nákupy na pokladně a automatu. Oprava pro nákupy na automatu. Oprava sestavy v Evidenci strávníků.
 • Oprava tisků z Akcí strávníků.

Opravy - školení

 • Opravy historie.


3.1.0.15862 (18.04.2018) - Podpora GDPR procesů, nový design a vylepšení webového klienta, vylepšená historie, nové webAPI rozhraní, stravování v mobilní aplikaci, pracovní cesty, náhradní identifikátory

Novinky:

 • Podpora GDPR procesů
  • Mazání osobních a docházkových dat zaměstnancůči externistů
  • Pseudonymizace historických záznamů o průchodech
  • Mazání historie návštěv, průchodů a osobních dat
  • Pseudonymizace osobních záznamů při exportu dat pro servisní účely (podpora)
  • Mazání dat po určitém čase, více v dokumentu
 • Nový design a vylepšení webového klienta
  • Nové funkce SW terminálu
  • Zrychlené vkládání ručních akcí
  • Fulltext vyhledávání ve všech sloupcích
  • Ukázka nového designu aplikace
 • Vylepšená historie
  • Kontrola nastavených parametrů v určitém čase
  • Kontrola nastavených přístupových oprávnění na snímače v určitém čase
 • Nové webAPI rozhraní pro komunikaci se systémy třetích stran
  • Možnost vkládat, mazat, blokovat a povolit osoby, získávat stav (přítomnost/nepřítomnost)
  • Možnost nastavit přístupová oprávnění na snímače, předávat data o průchodech na docházkových snímačích
 • Stravování mApp – podpora objednávání stravy pomocí mobilní aplikace
 • Pracovní cesty
  • Nastavení podle zákoníku práce / s uznáváním veškerého času na pracovní cestě, uznání pouze v rámci uznané složky
  • Výpočet času na cestě, více v manuálu
 • Rozšíření funkcí stravovacího modulu – pokladna pro prodej doplňkového sortimentu, vylepšené importy jídelníčků, přidání možnosti importu nákupů z automatů
 • Náhradní identifikátory pro osoby a vozidla, přiřazení a odebrání identifikátoru vybrané osobě přímo ze seznamu osob pomocí lokálního snímače
 • Snímače eSeries nyní můžou komunikovat s běžným komunikačním serverem (není nutný eBox), více informací v dokumentu
 • Kompatibilita Unique 3B eSmartReader (nastavení v detailu adresového bodu ES)
 • Automatické odhlášení z WIN aplikace po určité době nečinnosti (nastavení v agendě Konfigurace aplikace)
 • Agenda Osoby – po najetí na příjmení v seznamu osob je zobrazen hint s fotografií (pokud má uživatel právo fotografii vidět)
 • Nové tiskové sestavy v agendě Žádosti
 • Zadávání průchodů (akcí) – rychlý výběr a zjednodušené zadávání 2 akcí
 • Pořadí mzdových složek pro úpravy (zadávání průchodů)
 • Výběr sloupců – vylepšené vyhledávání a filtrování položek

Více o novinkách v Popisu novinek a oprav ve verzi 3.1

Opravy a vylepšení:

 • ukládání fw na CommServer místo na AppServer
 • eXpander – návrat do správného stavu dle módů otevírání po skončení přímého ovládání, oprava chybného spínání/rozepínání relé po návratu z offline (přímé ovládání a režim "přepínat")
 • agenda HW Struktura - oprava zjišťování stavu relé 1 u eXpanderu
 • eSeries – výdejní terminál – úprava blokace posílání příkazů během plné aktualizace + logování přepínání statusu je/není výdej, oprava přepínání obrazovek
 • eSeries + Tablet – zatřizování událostí z CommServeru na AppServer po 10 (pro případ dlouho nedostupného AppServeru)
 • omezení počtu tasků při vyčítání událostí na AppServer – při nedostupném AppServeru docházely vlákna pro ukládání událostí
 • oprava stavu při nedostupnosti AppServeru – přednostní vyhodnocení Akcí v zařízení před online akcemi, průchody a alarmy
 • změna při vyhodnocování událostí z eSeries – zabránění ztrátě událostí
 • oprava opakovaného zobrazení záznamu z Ateasu v Událostech
 • WEB aplikace – oprava ukládání nové osoby, určení možnosti řadit, grupovat apod. pro sloupce ze souvisejících agend
 • WEB aplikace – při zadávání průchodu je nutné zadat čas průchodu
 • podpora externího zařízení typu pokladna IMES
 • agenda Osoby – při zadávání identifikátoru lze hledat dle evidenčního čísla karty
 • podpora přenosu fotek osob ze souborů, kde se ukládají fotografie z fotoaparátu (nastavení v uživatelské konfiguraci v deatailu uživatele, využití např. pro Canon EOS)
 • oprava kontroly licence při přidávání uživatele k roli
 • oprava zobrazení výběru události v definici Centra akcí
 • oprava vyhodnocení práv na mzdové složky, pokud je právo aplikováno přímo na strukturu, ve které je osoba
 • oprava problémů s nastavením a zobrazováním výsledných objektových práv osob
 • modul Zápůjčky – přidán nový stav předmětů "Vyřazený", refresh detailu "Předmět" po zapůjčení, povolení a nastavení viditelnosti ovládacích prvků záznamu detailu Zápůjčky, oprava zobrazení stavu v seznamu, výchozí stav "Aktivní"
 • modul Zápůjčky – předměty, typy předmětů – povinné sloupce, layout, memo, ikony
 • modul Zápůjčky – přidání filtrů do zobrazování listů Předmět a Zápůjčky
 • zrušení polí „Datum expirace" a „Datum narození" u dokladu (detail návštěvní osoby)
 • Docházka
  • oprava "Zaokrouhlení všech intervalů" při použití "Omezení dle dopočtu"
  • oprava počítání uznaných složek, pokud den začína dopočítaným začátkem přerušení
  • oprava zdvojování hodnot, pokud jsou dva půldny z plánu a další průchody v rámci dne
  • oprava počítání denních součtů v částečně uzavřeném období
  • oprava určení limitu konce, pokud není žádný limit začátku
  • oprava určení začátku a konce, pokud jsou v daný den pouze "Začátek přerušení" a "Konec přerušení", jeden z nich je generovaný a zároveň je nastaveno "Začátek a konec jen z průchodů"
  • oprava počítání salda, pokud je část období již uzavřena
  • oprava uložení "Zárovnání na dny – Nezarovnávat" jako specifické nastavení od modelu pracovní doby
  • oprava (doplnění) vyhodnocení Započítání dne Nulový/Nenulový fond do generování začátku a konce přerušení
  • úprava chování "Počítat přestávky během celodenní akce"
  • úprava hledání plánované směny, pokud jsou nerozlišené průchody pouze před/po směně
  • úprava výpočtu docházky – "Omezit dle dopočtu" již nemá vliv na půldenní akci
  • možnost zadat záporné minimum pro převod mezi obdobími – při nižší hodnotě zarovná na minimum
  • doplnění a implementace parametrů: "Max. denní saldo nekrátí součet složky", "Pouze v plánu"
  • doplnění možnosti uplatnění přebytku po max. převodu, resp. max. záporném převodu
 • Stravování
  • oprava uzávěrky stravování, když strávník nemá k poslednímu dni období platnou kategorii strávníka
  • oprava částky ve "Vklad na konto" a "Výběr z konta" (EN)
  • oprava chyby při otevírání agendy Strávník
  • doplnění práva "Editovat zobrazení" pro agendu "Objednávka stravy" (aplikováno ve výpisu konta)
  • přepočet cen nakoupených jídel, oprava formátování sestavy "Jídelníček"
  • WEB – Objednávání stravy – zrušení symbolu "+" u typu jídel s parametrem "Typ nelze objednat"
  • WEB kiosek – úpravy vzhledu pro zařízení ELO
 • Doplnění nových funkcí a opravy pro zařízení eSeries, FW 63, LCD FW 3D
  • podpora Unique 3B formátu pro eSmartReader
  • oprava černání obrazovky při poškozených souborech na SD kartě
  • vylepšená kontrola souborů na SD kartě
  • při přechodu online -> offline se nyní nevypíná přímé ovládání
  • oprava hlášení na displeji eSmartReaderu při přepínání stavu relé
  • stravovací terminál eSmartReader – oprava pádu do offline po vícepaketových příkazech
  • oprava stravovacího příkazu v případě, kdy byla odeslána karta a čekalo se na reakci
  • optimalizace offline timeoutu
  • zrušení stisků tlačítka, pokud běží offline timeout (stravování)
  • vymazání parametru "HASH tabulky textů" po přijmu požadavku na reset LCD -> vyvolání plné aktualizace
  • HW watchdog pro slave snímač


3.0.1.14913 (20.11.2017) - Optimalizace a opravy

Opravy

 • oprava globálního antipassbacku
 • oprava výchozího layoutu v detailu uživatele
 • oprava case sensitive SQL skriptů
 • opravena částečná aktualizace přístupu dle nadřazené úrovně a nadřazená dle skupiny oprávnění
 • přidány výchozí práva na modul Zápůjčky pro uživatele Aktion
 • opraveno načítání identifikačních dokladů
 • doplněna německá lokalizace


3.0.0.14862 (13.11.2017) - Modul Stravování, modul Zápůjčky/Předměty a podpora Wiegand snímačů připojených k zařízení eXpander

Novinky:

 • Stravování - objednávání, výdej, burza jídel, vyúčtování (objednávací terminál AXT, objednávací kiosek typu ELO, výdejní displej ES-410/S v nerezovém provedení)
 • Zápůjčky/Předměty - evidence zapůjčených předmětů jako klíčů, nářadí a vozidel (5 předmětů zdarma, pro více předmětů nutné zakoupit modul)
 • eXpander - podpora zapojení dvou Wiegand snímačů
 • Možnost nastavit časové pásmo na snímačích
 • Doplnění e-mailových oznámení při rozdělení, změně a schválení žádosti
 • Hromadné vložení půldenní akce z hromadného výkazu
 • Hromadná změna docházkového předpisu
 • Aktion Connector v4.0

Opravy, úpravy:

 • Oprava zobrazení hodnot mzdových složek v hromadném výkazu (Mzdové složky – Období a Částkové intervaly)
 • Synchronizace správce zařízení při plné aktualizaci adresového bodu eSeries (synchronizuje se pouze větev, nikoliv celý správce)
 • Vylepšení výběru sloupců (filtrování položek, vylepšená funkce Drag&drop)
 • Oprava uzávěrky při záporných hodnotách ve sloupci Peníze přenos
 • Oprava globálního antipassbacku u zařízení Aktion
 • Oprava kontroly duplicit
 • Oprava částečné aktualizace pro tablet a eSeries

Přejít na podrobný popis


2.3.2.14320 (12.09.2017) - Optimalizace a opravy

Hromadné rušení uzávěrky, hromadné vložení půldenní akce v hromadném výkazu a nastavení WDT pro KSC/E, TSC/E, TSC-300 a TSC-500.

Novinky:

 • Hromadné rušení uzávěrky v hromadném výkazu
 • Hromadné vložení půldenní akce z hromadného výkazu (chybělo ve Windows aplikaci)
 • Kalendář kolegů a Kalendář podřízených – doplnění odkazů na osobní plán osoby a detaily jednotlivých akcí
 • Nastavení WDT (Watchdog timer) 1 hod. pro KSC/E, TSC/E, TSC-300 a TSC-500
 • Přepracované hromadné uzavírání docházky ve Windows aplikaci – přehlednější zobrazení chyb a průběhu uzavírání

Opravy:

 • Zákaz downgradu driveru pro LCD eSmartReaderů s novějším typem displeje (způsobovalo špatné nastavení jasu a blikání displeje)
 • Mobilní aplikace – zobrazení pouze mzdových složek se zaškrtnutým „Zobrazovat"
 • WEB aplikace – oprava zakázané editace měsíčních hodnot, pokud byla částečná uzávěrka
 • Žádosti ke schválení, Všechny žádosti – doplnění symbolu tužky pro zobrazení a editaci žádosti
 • Oprava 3M OCR – chybějící knihovna .dll
 • U směn bylo možné vyplnit pouze Limit konec, nebo Limit začátek (skončilo chybou přepočtu)
 • Oprava uplatnění práv při kombinaci: povoleno právo Schvalovat žádosti, zakázáno právo Editovat spočítané hodnoty, zakázano právo Editovat v hromadném výkazu
 • Oprava chyby při vyhodnocování „Práce mimo předepsanou směnu"
 • Oprava chybného přiřazení přestávky při kombinaci: Ze souvilého intervalu, kladný Přesah pro přestávku a Přerušení přesně v limitu pro Přestávka vždy po dosažení minima
 • Oprava zaktivnění tlačítka Uložit při definování akce a přidání organizační struktury


2.3.1.14061 (27.07.2017) - Optimalizace a opravy

Opravy

 • aktualizace dokumentace
 • oprava ukončování návštěv s Desfire identifikátory
 • mód přepínání směrů a hlášení i pro cistě přístupové licence
 • oprava práce s pamětí u fotografií
 • oprava vyhodnocení práv od rolí
 • oprava editace přístupu u osob, vozidel, org struktury a typů návštěv
 • nový firmware pro AXT - oprava zobrazení infa


2.3.0.13990 (18.07.2017) - Výjimky módu otevírání, nové funkce hromadné změny a modulu Workflow, blokace uzávěrky a export docházky do souboru .xlsx v textovém formátu

Novinky:

 • možnost žádat o mzdovou složku Max.denní saldo, možnost rozdělit vícedenní žádost na dvě
 • částečná změna přístupu na snímače se zachováním současného přístupu
 • výjimka módu otevírání – nadřazena módu otevírání a módu přístupu, vhodné např. pro nastavení přístupu při celozávodní dovolené
 • blokace uzávěrky překročením/nedosažením hodnoty součtové složky (saldo, přesčas)
 • odesílání přítomnosti osob v zónách (definice mail akce)
 • podpora čtečky dokladů 3M OCR ve Windows 10
 • nový firmware v. 49 pro zařízení eSeries, kde je upravena kontrola zápisu dat do ext. paměti, opraveno hlášení na displeji po špatně přiloženém otisku a zapínání RFID čtečky po chybě komunikace

Opravy:

 • mód přepínání směrů - nastavení směru Odchod
 • povolení nastavení parametru "Blokovat při zapnutém EZS" pokud je připojen slave snímač
 • zobrazení uživatelských přehledů
 • komunikace se zámky Salto Sallis
 • přepínání layoutů v osobním výkaze
 • oprava ukládání pozice minimalizovaných formulářů
 • oprava zamrznutí klienta po stisknutí CTRL a posunutí kolečka myši v osobním výkazu

Přejít na podrobný popis


2.2.1.13302 (22.03.2017) - Optimalizace návštěv a výpočtů docházky

Novinky

 • možnost smazat plánovanou akci žadatelem, pokud nepodléhá žádostem
 • Salto Sallis – office mód, událost o stavu baterie, informace o stavu zámku a baterie
 • výpočet hodnoty Aktuální nárok – prioritně se bere z hodnoty Přenos
 • signalizace nahrávání otisků do eSmartReaderu a eReaderu při plné aktualizaci
 • vynucení plné aktualizace MMC, pokud probíhá aktualizace na KMC

Opravy

 • optimalizace agendy Návštěvy
 • info docházky na zařízení eSmartReader
 • částečné aktualizace po smazání osoby nebo vozidla
 • vyvolávání částečné aktualizace pro zařízení eSeries se slave snímačem
 • zapnutí RFID čtečky po použití funkčního tlačítka na eSmartReaderu
 • určení směny v den, kdy je plánována půldenní akce
 • počítání přestávek
 • eSeries firmware 39 řešící problém s LCD


2.2.0.12797 (15.12.2016) - Optimalizace a opravy

Opravy

 • prodloužení intervalu na zadání dat v editorech na 2s
 • oprava skriptu pro demonstrační data
 • oprava mazacího dialogu při chybě během mazání
 • oprava Školení - otevírání agendy z transferu
 • oprava HW Struktury - eXpander přímé ovládání
 • nový fw do LCD eSmartReader - nastavení parametrů citlivosti pro touch
 • CommServer - optimalizace zátěže procesoru pro zařízení Salto Sallis
 • oprava Agenda Zobrazení - zrušení Historických layoutů
 • cloud - oprava importu osob, pokud importni soubor neobsahuje hlavičky všech potřebných sloupců
 • cloud - doplnění lokalizace
 • CommServer - opraven deadlock na tabulce Příkazy
 • povolení změny typu existujícího identifikátoru u osoby kromě typu Identifikační kód
 • oprava - KMC 1MB - 2. snímač typu Terminál s displayem
 • web - oprava kontroly expirace licence (30->3 dní)
 • instalátor - výjimky pro firewallu pro všechny typy sítí (privátní, doménová, veřejná)
 • oprava ukládání eXpanderu - refresh definic akcí


2.2.0.12731 (29.11.2016) - Optimalizace a opravy

Vylepšení a úpravy funkcionality:

 • oprava kontroly licence pro adresový bod typu Tablet
 • oprava indexů na db tabulkách
 • oprava částečné aktualizace eSeries
 • optimalizace výkonu zobrazení událostí
 • doplněny diagnostiky eSeries


2.2.0.12719 (25.11.2016) - Tabletová aplikace, Monitor alarmů, Plánování akcí na dny, ...

Nové moduly a rozšíření funkcionality:

 • - Tabletová aplikace
 • - Bezpečnostní otisky
 • - Identifikátor typu Vstupní kód
 • - Režim identifikace Vstupní kód
 • - Agenda Monitor alarmů
 • - Plánování akcí na dny
 • - Rozšíření přihlašovacích hesel pro uživatele na 8A znaků
 • - Mobilní aplikace – telefonní číslo v seznamu přítomných osob
 • - Mobilní aplikace – prodloužení životnosti session na 24 hodin
 • - Automatické odhlášení uživatele z webové aplikace
 • - Nové primární složky – Přítomnost před limitem, Přítomnost po limitu
 • - Zobrazení záznamu „Otevření dveří" z mobilní aplikace v agendě Události spolu s doplněním identifikace osoby
 • - Agenda Události – doplněn filtr dle struktury a typu události (Průchody, Alarmy, Systém)
 • - Agenda Události – implementace objektových práv a práv na HW strukturu (Sledovat data)
 • - Agenda Hlášení na terminály – přidán sloupec pro nastavení pořadí tlačítek na tabletu při orientaci na šířku
 • - Podpora čtečky dokladů přes sériový port (funguje i přes RDP)
 • - Přímé ovládání – popis akce (zablokovat, odblokovat) nyní v událostech ve sloupci Identifikátor (dříve v Žurnálu)
 • - Zápis aktualizace nové verze do žurnálu
 • - Aktion Connector 3.2 – drobné úpravy a vylepšení aplikace
 • - Lokalizace emailových žádostí do SK
 • - Žádosti – možnost zvolit zůstatek poslední/poslední uzavřený
 • - Implementace práv na editaci HW struktury v Osobách, Vozidlech, Organizační struktuře a v typech návštěv
 • - Přidána možnost exportovat osobu jedním kliknutím přímo z osobního výkazu
 • - Povinnost vybrat alespoň jednu osobu při exportu docházky
 • - Nový FW pro KSC/E, TSC/E a TSC 3xx/5xx – opravena chyba přepsání paměti při vkládání záznamu nové osoby, chyba se projevovala jen při určitých počtech osob
Pro více informací přejděte na podrobný popis.

Opravy

 • - Oprava definice zón globálního antipassbacku
 • - Oprava nastavení módů a přímého ovládání po restartu komunikačního serveru
 • - Oprava výpočtu kontrolního součtu pro komunikaci s lokálním HS snímačem
 • - Oprava konfiguračního příkazu pro MMC a TMC
 • - Oprava dvojitého přepočítání součtových denních složek v případě, že je nějaká složka přidána s individuálním nastavením ke směně
 • - Hromadný výkaz – oprava duplikování záznamu po uložení v osobním výkazu
 • - Dogenerování přerušení při příchodu z přerušení další den
 • - Oprava výpočtu nároků
 • - Oprava načítání hodnot do osobního výkazu
 • - Oprava textu a otevření osobního výkazu po poslední úpravě
 • - Oprava počítání nahrazení absence a vlivu na příplatek za přesčas
 • - Oprava chyby při přepočtu, pokud je hodnota z plánu/žádosti jiná, než z průchodu a zvolí se „Původní hodnota"
 • - Oprava počítání dnů u naplánovaných akcí v kolizi s průchody
 • - Optimalizované plnění tiskových sestav pro docházku
 • - Oprava „Zakázat nahrazení přestávkou", pokud je interval totožný s přestávkou
 • - Oprava tisku poznámek u denních dat na webu
 • - Oprava „Nemá vliv na max. denní saldo" pro neuznané složky
 • - Oprava počítání Evidence pracovní doby – oprava vyhodnocení varování dle ZP
 • - Oprava vyžádání dodatečného schválení při žádostech o schvalované složky typu čas
 • - Oprava dědění nastavení „Přepočet směny na den" od modelu
 • - Oprava výpočtu samostatných intervalů bez následných průchodů
 • - Oprava procedury pro načtení nastavení plánovaných složek
 • - Úprava výpočtu nočního příplatku pro případy, kdy je příplatek na obou koncích přítomnosti


2.1.0.11750 (20.04.2016) - Podpora zařízení eXpander z řady eSeries, podpora zařízení SALTO SALLIS, "Softwarový" docházkový terminál, zástupci vedoucích, podmíněná uzávěrka docházky, nároky a omezení v žádostech, nápověda pro mzdové složky, Aktion Connector verze 3

Podpora zařízení eXpander z řady eSeries

Doplnění mobilních aplikací o ovládání relé eXpanderu

Podpora zařízení SALTO SALLIS

Přejít na podrobný návod

"Softwarový" docházkový terminál

Nastavení zástupců vedoucích

Přejít na podrobný návod

Podmíněná uzávěrka docházky

Nároky a omezení v žádostech

Přejít na podrobný návod

Nápověda pro mzdové složky

Přejít na podrobný návod

Aktion Connector verze 3

 • - podpora zařízení KSC/E, KMC/E, TSC/E, TSC-3xx/5xx, eBox, eReader, eSmartReader
 • - Vyhledání všech zařízení Aktion v datové síti různých rozsahů
 • - Přiřazení IP adresy, brány a masky v rozsahu vnitřní sítě pomocí MAC adresy zařízení
 • - Přepnutí datové komunikace mezi CLOUD serverem a místním komunikačním serverem (zakázkové řešení) pro všechna zařízení eSeries
Přejít na podrobný návod

Nové FW pro zařízení Aktion

 • - eSeries (eReader/eSmartReader/eXpander) verze 0D
 • - KMC/E verze 30
 • - TSC-3xx/5xx verze 30
 • - KSC/E verze 57
 • - TSC/E verze 54

Další úpravy a vylepšení funkcionality

 • - Doplněna možnost zadávat nebo plánovat žádosti ve Workflow v hodinových intervalech (od-do, hodiny)
 • - Doplněna možnost hromadného vkládání docházkových akcí v Hromadném výkaze (aplikace i web).
 • - Rozšíření hromadného výkazu o možnost vložit pro více vybraných osob akci (průchody/dovolené...). Po označení osob se tlačítkem vyvolá se okno pro vložení záznamu (1 akce, 2, akce, celý den, půlden, časová akce)
 • - Automatické přihlašování uživatelů ve WEB klientovi
 • - Doplnění funkce automatického přihlašování dle Windows Autentizace (NT doména) stejně jako ve win aplikaci. Automaticky se přihlásí ta osoba, kdo má vytvořeného vlastního uživatele a má povoleno "Automaticky přihlašovat". Doplnění funkce přihlašování dle domény je rovněž u anonymních uživatelů typu "SystemAktionDomain" pro web i win aplikaci. Automaticky se tedy do web aplikace přihlásí i běžný pracovník, který nemá v Aktionu vytvořen vlastního uživatelský účet, ale využívá společného "SystemAktionDomain". Použití pro sledování vlastní docházky, žádosti apod.
 • - Úprava editace zobrazení pro uživatele přihlašující se pod SystemAktionDomain
 • - Řešení problému s přepisování vlastních zobrazení přehledů dat společného uživatele typu "SystemAktionDomain". Pro tyto systémové uživatele je aplikaci zakázáno editovat zobrazení úplně. Toto je možné nastavovat v návaznosti na právo u agendy v aplikačních právech.
 • - Doplnění možnosti nastavení v mzdových složkách "minimum pro přenos mezi obdobími" pro přenos do dalšího měsíce. V předchozích verzích bylo možné nastavení pouze pro maximum.
 • - Workflow emaily - do výchozích přidáno osobní číslo, a jméno osoby, který schválila, možnost přidat organizační strukturu do custom emailu
 • - Při editaci dat v průchodech (osobní výkaz), lze zadávat vteřiny. Tato funkce umožňuje správněji řadit záznamy vzniklé v jedné minutě, např. příchod a odchod na školení
 • - Doplnění definice pohyblivých svátků Boží tělo a Den pokání a modliteb do přístupového kalendáře

Opravy

 • - Řazení varováni dle ZP v hromadném plánu směn
 • - Oprava masek pro minimum pro zápočet
 • - Správné přiřazení a vyhodnoceni směny na přelomu měsíce s rozdělením přes půlnoc a definicí do dne konce, skutečný začátek, resp. konec nemůže být z odchodu, resp. Příchodu
 • - odmazaní zbytečných duplicitních identifikátorů (ztracené, nepřiražené)
 • - opravena kontrola duplicit identifikátorů, doplnění unikátních indexů na Interní číslo a Interní číslo dlouhé
 • - Oprava počítaní "Jen krajní průchody" při nerozlišených průchodech a lichém počtu
 • - CommServer - Řazení otisků z lokální DB podle času
 • - Oprava synchronizace s CalDav kalendářem (Kerio)
 • - Vylepšení správy paměti aplikačního serveru v případě distribuce nové verze na klienty
 • - Oprava výpočtu pokud je vice samostatných přerušení v jeden den, oprava padaní výpočtů při směnách 0:00-0:00


2.0.3.11526 (16.03.2016) - Optimalizace a opravy

 • opravena kontrola duplicit identifikátorů
 • optimalizace seznamů a tisků
 • úprava počítání salda - počítá se zvlášť až po spočítání podkladů všech dnů - při rozdělení přes půlnoc nebralo část z následujícího dne (spadající do aktuálního)
 • oprava zaokrouhlení předčasného odchodu - rušilo přerušení
 • úprava vypočtu - rozdělení spojených směn, pokud jsou započteny k různým dnům
 • oprava přepočtu ručně opraveného salda
 • oprava zdvojování přestávek při spojených směnách
 • možnost editace Identifikátorů jak v HEX tak v DEC tvaru
 • plugin poměr fondu - tolerance na konci období, převody na konci období
 • oprava počítání "Jen krajní průchody" při nerozlišených průchodech a lichém počtu
 • oprava výběru aktuálního zobrazení na webu - chyba s více platnými
 • zakázány úpravy a mazání vlastních a přidávání nových zobrazení systémovým uživatelům (domain, pin, fp,...) pokud mají zakázanou editaci zobrazení, ostatní uživatelé stále mohou editovat svoje a ukládat svoje nové i pokud mají zakázanou editaci zobrazení


2.0.2.11368 (15.02.2016) - Optimalizace a opravy

 • oprava definice adresových bodů
 • Činnosti - prodloužení čísla činosti, zákaz editace Zkratky u typů činností
 • výpočet - oprava půldnů ve více dnech za sebou
 • optimalizace - Právo zobrazit na Mzdové složky
 • oprava volání někerých funkcí pluginu při změně docházkového předpisu v rámci měsíce
 • Monitor správce - zjišťování verze fw v novém vlákně
 • plugin Poměr Pracovní vs Zákonný fond, úprava načítání práv na mzdové složky (editace, schvalování)
 • doplnění Velkého pátku do svátků
 • lepší správa paměti aplikačního serveru v případě distribuce nové verze na klienty
 • Školení - podpora externích sloupců osoby v kvalifikačním požadavku
 • oprava označení Dopočítaný průchod při půldnu z plánu
 • oprava výpočtu salda, pokud jsou dvě směny a první je přesčasová
 • oprava počítání poměru fondu (s obdobím přes rok a s neukončeným měsícem)
 • oprava načítání dat do hromadného plánu směn dle pracovní jednotky


2.0.1.11129 (17.12.2015) - Optimalizace a opravy

 • Oprava spouštění SQL skriptů instalátorem
 • Oprava volání metody pluginu v den začátku zaměstnání
 • Výpočet docházky - počítání salda v den bez směny, správně začátky a konce u rozdělení přes půlnoc, generování celodennich akcí na 24hod
 • Krátké interní číslo lze kopírovat do schránky
 • Centrum akcí - oprava hwStrukturyFyzické
 • Oprava zobrazení ikony uzávěrky v Hromadném výkaze
 • Centrum akcí - oprava maker v mail definici
 • Webový klient - oprava výběru konce počítání v Osobním výkaze
 • Přestávky - oprava posunu přidělení zbytku přestávkového intervalu, pokud vychází na intervalu, který má zakázáno nahrazení a je prodloužený na minimimum nebo zaokrouhlený
 • Řazení tiskových sestav


2.0.0.11001 (13.11.2015) - Podpora nových zařízení řady eSeries, rozšíření komunikačního serveru o lokální SQL databázi, možnost lokalizace docházkových záznamů a ukládání identifikačních karet v hexadecimálním tvaru. Ke spuštění je potřeba Microsoft .NET Framework verze 4.5.1 a vyšší!

V oblasti docházky byla doplněna možnost lokalizace záznamů. Nyní lze překládat názvy mzdových složek, modelů pracovních dob, směn, docházkových předpisů, šablon kalendářů a to nově ve čtyřech jazykových mutacích - Češtině, Slovenštině, Angličtině, Němčině (novinka). Více informací naleznete v uživatelském manuálu.

Agenda Hromadný plán směn poskytuje nové možnosti. Přibyl sloupec Poměr fondu, který vyjadřuje rozdíl mezi fondem dle plánu a zákonným fondem (dle pracovní smlouvy). Data lze nyní filtrovat podle směny či akce (Výběrový filtr). Uživatel si může dále nastavit individuální sumy – možnost sčítat vše nebo pouze dny s akcemi/bez akcí. Jednotlivé sumy mohou být v definovaném pořadí a barevně odlišeny. Více informací naleznete v aktualizovaném uživatelském manuálu.

Dále došlo k úpravě interních čísel identifikačních karet. Identifikátory jsou nyní ukládány v hexadecimálním tvaru (parametr Interní číslo dlouhé)! Typ Desfire se nyní nezkracuje, jak tomu bylo doposud. V případě, že vaše společnost disponuje identifikačními kartami typu Desfire a máte v plánu rozšířit systém o produkty řady eSeries, je nutné tyto karty znovu zadat! Více informací naleznete v uživatelském manuálu.

U komunikačního serveru byl vylepšen výkon použitím plnohodnotné lokální SQL databáze, která uchovává komunikační data a vylepšuje komunikaci mezi HW a správcem zařízení. Databázi je nutné při instalaci vytvořit (instalátor sám nabídne potřebné kroky). Zároveň skončila podpora Windows XP a Windows Serveru 2003, důvodem je přechod na Microsoft .NET Framework verze 4.5.1 – více informací k přechodu z verze 1.10.2 na verzi 2.0 naleznete zde. Doporučujeme tento dokument prostudovat ještě před samotnou instalací!

Upraveny byly minimální požadavky pro instalaci SW Aktion.NEXT. Jejich výčet naleznete zde.

Změnila se technologie skenování otisků prstů kvůli zařízením řady eSeries. Proto u stávajících biometrických systémů je nutné v případě rozšíření o nové produkty přeskenovat otisky!

Aktion.Cloud byl kompletně předělán. Úvodní obrazovka obsahuje informace o komunikaci s HW, zadávání otisků prstů lze nyní provádět přímo v aplikaci u osob, osoba se přihlašuje na základě hesla apod. Veškeré informace ohledně nového Cloudu naleznete v uživatelském manuálu.

Z důvodu přehlednosti a jednotnosti systémů byla graficky oddělena cloudová a serverová webová aplikace. Cloud je nyní orientován do zelenočerné barvy, zatímco klasický webový klient do červenočerné.

Rozšířena byla i mobilní aplikace o propojení s Cloudem. Nyní existují dvě varianty, které jsou rovněž vizuálně rozděleny. Klasický mobilní klient k aplikaci Aktion.NEXT zůstal v červené barvě a jednotlivé funkce zůstaly zachovány. Cloudová mobilní aplikace je nyní v barvě zelené a konfigurovat se dá přímo z webové aplikace Aktion.CLOUD. Zprovoznění je oproti serverové verzi daleko snazší. Více informací naleznete v uživatelském manuálu.

Úpravy a vylepšení funkcionality

 • Německá lokalizace (aplikace, záznamy)
 • Možnost použití @User a @Person ve filtrech pro nahrazení aktuálně přihlášeného uživatele anebo osoby (filtrování záznamů, které změnil aktuálně přihlášený uživatel, filtrování pracovních jednotek, kde aktuálně přihlášená osoba je vedoucím, apod.)
 • Doplnění Navštěvních osob a vozidel do Centra akcí
 • Podpora externího antipassbacku
 • Při mazání uživatelského sloupce se tento sloupec smaže i z historie
 • Možnosti tisku průchodů v docházkových sestavách
 • Import/Export - odesílání informačních emailů po zpracování definice
 • Konfigurace - kontrola duplicitní adresy u adresového bodu
 • Typ návštěvy – u přístupu je dostupná pouze možnost Vlastní
 • Typ návštěvy – možnost vytisknutí tiskové sestavy při založení návštěvy dle různých kritérií
 • Plánované půldenní akce pro model Manager
 • Nový způsob počítání svátků - "Svátek dorovnává záporné saldo"
 • Úprava počítání Zákonného fondu v Hromadném plánu směn
 • Úprava počítání přestávek
 • Možnost počítání omluvených hodnot nad fond pracovní doby
 • Příplatky - rozdělení přes půlnoc - možnost zachovat příslušnost ke dni dle zápočtu
 • Plánování akcí - schvalované složky nejsou automaticky schváleny
 • Zavedena systémová složka Zákonný fond (denní)
 • Webový klient - možnost schvalování plánovaných akcí
 • Hlášení o nedostatečných právech při aktivaci/deaktivaci přítomnosti/přístupu
 • AXT500 - vlastnost Nahrávat jména (získávání jména online po průchodu)
 • Ukládání layoutů seznamových obrazovek
 • Generování přerušení bere v úvahu započítání dne, započítání dne dle fondu a odpracováno i pro součtové složky

Opravy

 • Kontrola při ukládání adresového bodu AXT, jestli není linka využívána již u jiného aktivního AXT terminálu
 • Oprava přístupových kalendářů S1
 • Určení data započítání pro celodenní akci a svátek při noční do dne konce
 • Oprava generování půldne ze žádosti v kombinaci s dalšími průchody
 • Doplněni žádosti do exportního souboru dat
 • Oprava ukládání objektů, kde jsou činnosti s dokumenty
 • Webový klient – oprava chování Viditelný pro všechny
 • Oprava hlídání přestávek mezi směnami
 • Oprava počítání celodenní akce při generování na průměrný fond a dle započítání dne na vyhovující dny bez směny
 • Externí sloupce - oprava ukládání
 • AXT - oprava hlášení při editaci adresového bodu
 • Oprava ruční plné aktualizace na KMC lince
 • Oprava určení DatumDo při zadávání vícedenní plánované akce pomoci dialogu v Plánu směn
 • Oprava exportu do souboru DBF
 • Oprava vlastního formátu u APR, maska může být 2-30 znaků, oprava vyhodnocení vlastní masky pro APR
 • Oprava vyhodnocení pluginu pro měsíční hodnoty pokud končí pracovní poměr 1. v měsíci
 • Oprava počítání maximálního denního salda pokud je v rušené části interval od složky se schválenou hodnotou (složka se nesmí pokrátit)
 • Oprava zaokrouhlování (model - zaokrouhlení přerušení již nemá vliv na první a poslední průchod)
 • Oprava výpočtu - dělení přes půlnoc a konec intervalu se zaokrouhlením na půlnoc
 • Oprava odečtu z Odpracováno při zaokrouhlení směrem dolů u krátících intervalů
 • Oprava masky pro editaci dnů
 • Oprava počítání půldne na konci ze žádosti
 • Oprava výpočtu rozdělení přes půlnoc při dvou spojených směnách
 • Oprava layoutu nastavení mzdové složky
 • Oprava výběru buněk v plánech směn
 • Oprava počítání složky Práce přesčas při překročení limitu